1955 - ვ. ფუთურიძე - ქართულ-სპარსული ისტორიული საბუთები

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

1955 - ქართულ-სპარსული ისტორიული საბუთები - ტექსტი დაადგინა, თარგმნა და შენიშვნები დაურთო ვ. ფუთურიძემ - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის ინსტიტუტი - - თბილისი - 1955 (528გვ.)

რედაქტორი:ნიკო ბერძენიშვილი

წიგნის აღწერა:

გამოქვეყნებული დოკუმენტები[edit]