ლეონტი მროველი - "ნინოს მიერ ქართლის მოქცევა"

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ქართული საისტორიო მწერლობის ძეგლები"ნინოს მიერ ქართლის მოქცევა"


ტექსტები[edit]

პუბლიკაციები[edit]