1942 - "ქართლის ცხოვრება" - ანა დედოფლისეული ნუსხა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

"ქართლის ცხოვრება" - ანა დედოფლისეული ნუსხა

სრული სათაური:

"ქართლის ცხოვრება" - ანა დედოფლისეული ნუსხა - დასაბეჭდად მოამზადა ფილოლოგიის განყოფილებამ სიმონ ყაუხჩიშვილის რედაქციით - საქართველოს ისტორიის ორიგინალური წყაროები - A. ისტორიკოსები - თბილისი - 1942


რესურსები ინტერნეტში:

წიგნის სარჩევი

ტექსტი - გვ. 1-480