ყაუხჩიშვილი სიმონ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


სიმონ ყაუხჩიშვილი (1895-1981)

ბიოგრაფიული ცნობები

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1931 სიმონ ყაუხჩიშვილი - პროკოპი კესარიელის ცნობები საქართველოს შესახებ 1931 - საქართველოს მუზეუმის მოამბე - ტომი VI ტექსტი
1933 სიმონ ყაუხჩიშვილი - პროკოპი კესარიელის ცნობები საქართველოს შესახებ 1933 - საქართველოს მუზეუმის მოამბე - ტომი VII ტექსტი
1940 გეორგიკა - ბიზანტიელი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ - ტომი მეოთხე. ნაკვეთი I - ბერძნული ტექსტი ქართული თარგმანითურთ გამოსცა და განმარტებები დაურთო სიმონ ყაუხჩიშვილმა 1940 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი I ტექსტი
1940 სიმონ ყაუხჩიშვილი - ლიბანიოსი და ბაკური 1940 - ქუთაისის პედინსტიტუტის შრომები - 01 ტექსტი
1942 სიმონ ყაუხჩიშვილი - ბერძნების დასახლების ისტორია საქართველოში 1942 - ქუთაისის პედინსტიტუტის შრომები - 04 ტექსტი
1946 სიმონ ყაუხჩიშვილი - ბერძნების დასახლების ისტორია საქართველოში - II 1946 - ქუთაისის პედინსტიტუტის შრომები - 06 ტექსტი
1947 სიმონ ყაუხჩიშვილი - "ქართლის ცხოვრება" და "მსოფლიო ისტორია" 1947 - ქუთაისის პედინსტიტუტის შრომები - 07 ტექსტი
1948 სიმონ ყაუხჩიშვილი - ახალი მასალები "ქართლის ცხოვრების" ნუსხათა შესწავლისათვის 1948 - ქუთაისის პედინსტიტუტის შრომები - 08 ტექსტი
1949 სიმონ ყაუხჩიშვილი - ერთი უცნობი სინტაქსური მოვლენა ძველ ქართულში 1949 - ქუთაისის პედინსტიტუტის შრომები - 09 ტექსტი
1955 ქართლის ცხოვრება - ტომი I - ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით ს. ყაუხჩიშვილის მიერ 1955 - ქართლის ცხოვრება - ტომი I - ს. ყაუხჩიშვილის რედაქციით ტექსტი
1959 ქართლის ცხოვრება - ტომი II - ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით ს. ყაუხჩიშვილის მიერ 1959 - ქართლის ცხოვრება - ტომი II - ს. ყაუხჩიშვილის რედაქციით ტექსტი
1973 ქართლის ცხოვრება - ტომი IV - ბატონიშვილი ვახუშტი - "აღწერა სამეფოსა საქართველოსა" - ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით ს. ყაუხჩიშვილის მიერ 1973 - ქართლის ცხოვრება - ტომი IV - ვახუშტი ბატონიშვილი ტექსტი

წიგნები[edit]