1961 - გეორგიკა - ტომი I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

PDF ვერსია


წიგნის სათაური:

გეორგიკა - ტომი I

სრული სათაური:
გეორგიკა - ბიზანტიელი მწერლების ცნობები საქართველოს შესახებ - ტომი I - ტექსტები ქართული თარგმანითურთ გამოსცეს და განმარტებები დაურთეს ალ. გამყრელიძემ და სიმონ ყაუხჩიშვილმა - უცხოური წყაროები საქართველოს შესახებ - წიგნი IV - თბილისი - 1961
რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/3325
გამომცემელი:

გამყრელიძე ალექსანდრე
ყაუხჩიშვილი სიმონ


შინაარსი[edit]

წინასიტყვაობა - გვ. V

საკუთარ სახელთა საძიებელი - გვ. 279-311