1940 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა


PDF ვერსია

წიგნის სათაური:

1940 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი I - სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალი. ენის, ისტორიისა და მატერ. კულტურის ინსტიტუტი აკად. ნ. მარის სახ. - თბილისი - 1941


რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/266457

შინაარსი