დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი - "ცხოვრება მეფეთ-მეფისა დავითისი"

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ქართული საისტორიო მწერლობის ძეგლები"ცხოვრება მეფეთ-მეფისა დავითისი"


ტექსტები[edit]

პუბლიკაციები[edit]