1849 - ქართლის ცხოვრება - ნაწილი I - ბროსე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ქართლის ცხოვრება - ნაწილი I - ბროსე

სრული სათაური:

ქართლის ცხოვრება - დასაბამითგან მეათცხრამეტე საუკუნემდის - თარგმნილი და გამოცემული ღვაწლით უ. ბროსე, წევრისა საიმპერატორო აკადემიისა მეცნიერებათა - ნაწილი I - ძველი მოთხრობა, 1469 წლამდის ქრისტეს აქეთ - სპბ - 1849

გამომცემელი:
მარი ბროსე


რესურსები ინტერნეტში:

http://corpora.iliauni.edu.ge/qats/upload/1849.pdf (ტექსტი)
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=chi.12323487 (PDF ვერსია)
http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/6661 (PDF ვერსია)


წიგნის სარჩევი

ტექსტი - გვ. 1-480

საძიებელი მატიანისა - გვ. 481-484