1897 - ქართლის ცხოვრება - ტომი I - ზ. ჭიჭინაძის გამოცემა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

1897 - ქართლის ცხოვრება - ტომი I - ზ. ჭიჭინაძის გამოცემა

სრული სათაური:

ქართლის ცხოვრება - დასაბამითგან მეათცხრამეტე საუკუნემდის - ტომი I - მეორე გამოცემა ზ. ჭიჭინაძის მიერ - ტფილისი - 1897

გამომცემელი:
ზაქარია ჭიჭინაძე


რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/6484 (PDF ვერსია)


ზაქარია ჭიჭინაძის ეს გამოცემა წარმოადგენს "ქართლის ცხოვრების" 1854 წლის ბროსესეული გამოცემის ნაწილის ხელახალ პუბლიკაციას.
წიგნის სარჩევი