ჭიჭინაძე ზაქარია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ზაქარია ჭიჭინაძე

ზაქარია ჭიჭინაძე
ზაქარია ეგნატეს ძე ჭიჭინაძე (დ. 1853, თბილისი ― გ. 27 დეკემბერი, 1931, იქვე), ქართველი საზოგადო მოღვაწე, გამომცემელი, ლიტერატურისა და ისტორიის მკვლევარ-პოპულარიზატორი.

რესურსები ინტერნეტში[edit]

გამოცემები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1893 ცხოვრება მეფე გიორგი მეცამეტისა და საქართველოს რუსეთთან შეერთება - აღწერილი პლატონ ეგნატის ძის იოსელიანის მიერ - მეორედ გამოცემული ზ. ჭიჭინაძისაგან 1893 - პლატონ იოსელიანი - "ცხოვრება გიორგი მეცამეტისა" -
1894 როსტომ მეფე დ. კარიჭაშვილისა - გამოცემა ზ. ჭიჭინაძისა 1894 - დ. კარიჭაშვილი - როსტომ მეფე ტექსტი
1894 სვიმონ მეფე (1557-1600) დავ. კარიჭაშვილისა - გამოცემული ზ. ჭიჭინაძისაგან 1894 - დ. კარიჭაშვილი - სვიმონ მეფე -
1897 ქართლის ცხოვრება - დასაბამითგან მეათცხრამეტე საუკუნემდის - ტომი I - მეორე გამოცემა ზ. ჭიჭინაძის მიერ 1897 - ქართლის ცხოვრება - ტომი I - ზ. ჭიჭინაძის გამოცემა Pdf ვერსია
1897 ქართლის ცხოვრება - დასაბამითგან მეათცხრამეტე საუკუნემდის - წიგნი მეორე - ტომი პირველი - მეორე გამოცემა ზ. ჭიჭინაძისა 1897 - ქართლის ცხოვრება - ტომი II - ზ. ჭიჭინაძის გამოცემა Pdf ვერსია
1899 ქართლის ცხოვრება - დასაბამითგან მეათცხრამეტე საუკუნემდის - წიგნი მესამე - ტომი პირველი - მეორე გამოცემა ზ. ჭიჭინაძისა 1899 - ქართლის ცხოვრება - ტომი III - ზ. ჭიჭინაძის გამოცემა Pdf ვერსია
1902 "იმერეთის ისტორია" 687-1744 - აღწერილი ბატონიშვილის ვახუშტის მიერ - გამოცემა ზ. ჭიჭინაძისა 1902 - იმერეთის ისტორია - ვახუშტი ბატონიშვილი - ზ. ჭიჭინაძის გამოცემა Pdf ვერსია
1913 საქართველოს ცხოვრება 1469-1800-მდე ბატონიშვილი ვახუშტის მიერ - მეორე გამოცემა ზ. ჭიჭინაძისა 1913 - ვახუშტი ბატონიშვილი - "საქართველოს ცხოვრება" - ზ. ჭიჭინაძის გამოცემა Pdf ვერსია
1913 საქართველოს ცხოვრება ახალი მოთხრობა 1469 წლიდგან, ვიდრე 1800 წლამდე ორ წიგნად აღწერილი: 1 სეხნია ჩხეიძის მიერ, 2 - პაპუნა ორბელიანისა, 3 - ომან ხერხეულიძისა, 4 - შედეგი კახეთის ცხოვრებისა და 5 - ფარსადან გორგიჯანიძისა - გამოცემა ზ. ჭიჭინაძისა 1913 - საქართველოს ცხოვრება - წიგნი II - ზ. ჭიჭინაძის გამოცემა ტექსტი