1894 - დ. კარიჭაშვილი - როსტომ მეფე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
1894 - დ. კარიჭაშვილი - როსტომ მეფე.pdfსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

დ. კარიჭაშვილი - როსტომ მეფე

სრული სათაური:

როსტომ მეფე დ. კარიჭაშვილისა - გამოცემა ზ. ჭიჭინაძისა - ტფილისი - 1894

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/61624

შინაარსი[edit]

დავით კარიჭაშვილი - როსტომ მეფე

ნაშრომში ქართულ და უცხოურ წყაროებზე დაყრდნობით ვრცლად არის გადმოცემული ქართლში როსტომის მეფობის ხანა (1633-1658).