1894 - დ. კარიჭაშვილი - სვიმონ მეფე

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
1894 - დ. კარიჭაშვილი -სვიმონ მეფე.pdfსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

დ. კარიჭაშვილი - სვიმონ მეფე

სრული სათაური:

სვიმონ მეფე (1557-1600) დავ. კარიჭაშვილისა - გამოცემული ზ. ჭიჭინაძისაგან - ტფილისი - 1894

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/65828

შინაარსი[edit]