1902 - იმერეთის ისტორია - ვახუშტი ბატონიშვილი - ზ. ჭიჭინაძის გამოცემა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

1902 - "იმერეთის ისტორია" - ვახუშტი ბატონიშვილი - ზ. ჭიჭინაძის გამოცემა

სრული სათაური:

"იმერეთის ისტორია" 687-1744 - აღწერილი ბატონიშვილის ვახუშტის მიერ - გამოცემა ზ. ჭიჭინაძისა - თბილისი - 1902

გამომცემელი:
ზაქარია ჭიჭინაძე


რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/6968 (PDF ვერსია)

ზაქარია ჭიჭინაძის ეს გამოცემა წარმოადგენს 1885 წლის დ, ბაქრაძისეული ვახუშტის თხზულების გაგრძელებას.
წიგნის სარჩევი