Author:მამანტი კვირტია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

მამანტი კვირტია (დ.1907 წ. ღ. 1989 წ.) —ჟურნალისტი, ეთნოგრაფი, ფოლკლორისტი, პუბლიცისტი დო მათანგალი.

ლერსეფი[edit]

პიესეფი[edit]

ლეგენდეფი[edit]

ნათანგეფი[edit]

დინოჭარილი[edit]