1961 - შარაშიძე ქრისტინე - სამხრეთ საქართველოს ისტორიის მასალები

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Alaverdi Gosples (11th century).jpgსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
PDF ვერსია

წიგნის სათაური:
ქრ. შარაშიძე - სამხრეთ საქართველოს ისტორიის მასალები
სრული სათაური:
"სამხრეთ საქართველოს ისტორიის მასალები" (XV-XVI სს.) - ტექსტების პუბლიკაცია, გამოკვლევა და საძიებლები ქრ. შარაშიძისა - თბილისი - 1961 წ.
რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/150995

შინაარსი[edit]

  • შესავალი - გვ.7-11
  1. კოპასძეთა ხელნაწერის მოსახსენებლები - გვ.15-17
  2. ამილახორთა სახლის კრებულის მოსახსენებლები - გვ.17-20
  3. მეწიეთის მარხვანის მოსახსენებლები - გვ.20-23
  1. Ad-522 - 1414-1426 წწ. - გერასიმე მაწყვერელის ერთგულების "წიგნი და პირი" - გვ.23-24
  2. Ad-320 - 1430-1434 წწ. - სერაპიონ მაწყვერელის საერთგულო წიგნი - გვ.24-25
  3. Hd-2080 - 1453-1459 წწ. - ლასურიძე-კუმურდოელის "წიგნი და პირი" - გვ.25-27
  4. Hd-2130 - 1500-1503 წწ. - გერასიმე კუმურდოელის ერთგულების "წიგნი და პირი" - გვ.27-28
  5. Ad-547 - 1500-1515 წწ. - ნიკოლოზ მაწყვერელის "დაწერილი და აღთქმა" - გვ.28-29