မုဒုလက္ခဏပျို့

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
မုဒုလက္ခဏပျို့  (1751) 
by ရှင်လင်္ကာသာရ
ရှင်လင်္ကာသာရမှာ နောင် တွင်းသင်းမင်းကြီး ငထွန်းညို ဖြစ်လာသည်