မုဒုလက္ခဏပျို့/အခန်း-၉

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ရသေ့ကြီး သတိရ၍ တရားဆင်ခြင်ခန်း  (1751) 
by ရှင်လင်္ကာသာရ
ရှင်လင်္ကာသာရမှာ နောင် တွင်းသင်းမင်းကြီး ငထွန်းညို ဖြစ်လာသည်