Sady (tomik)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
>>> Dane tekstu >>>
Autor Leopold Staff
Tytuł Sady
Data wydania 1919
Wydawnictwo Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie
Druk Drukarnia Naukowa
Miejsce wyd. Warszawa, Kraków
Źródło Skany na Wikisource
Inne Cały tomik
Staff - Sady.djvu
Indeks stron
[ 9 ]
LEOPOLD STAFF
S A D Y

WARSZAWA 1919 KRAKÓW.
Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie
Mazowiecka 12, Rynek Starego Miasta 11, Marszałkowska 143.
[ 10 ]
Drukarnia Naukowa — Warszawa, Rynek Starego Miasta

[ 87 ]

TREŚĆ.

 19
 25
 45
 61
Info icon 001.svg#licence info


Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1924. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1948 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1924 works copyrighted at home.


Ten utwór został pierwszy raz opublikowany przed dniem 1 stycznia 1924 r., i z tego względu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej znajduje się w domenie publicznej. Utwór ten nadal może być objęty autorskimi prawami majątkowymi w innych państwach, i dlatego nie zaleca się przenoszenia go do innych projektów językowych.

PD-US-1923-abroad/PL Public domain in the United States but not in its source countries false false