Покш праздникть/В/8

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Покшъ праздникть. Главные церковные праздники, господни и богородичны.  (1881) 
by Юртовъ, Авксентій Филипповичъ
Іисусъ Христозонь Іерусалимсъ почотъ марто совамозо.
Покшъ праздникть. Главные церковные праздники, господни и богородичны. На эрзянскомъ нарѣчіи мордовскаго языка. Изданіе Православнаго Миссіонерскаго Общества. — Казань, типографія губернскаго правленія, 1881. — с. 24—30
[ 24 ]
 

ІИСУСЪ ХРИСТОЗОНЬ ІЕРУСАЛИМСЪ ПОЧОТЪ МАРТО СОВАМОЗО.

 

Торжественный входъ Іисуса Христа въ Іерусалимъ.

 

Іерусалимде авасоло Виѳанія лемсэ веле улнесь. Се велесэнть эрясь айшь Лазарь лемсэ ломань. Сонзо кавто сазоронзо улнесть. Покшонть лемезэ Марѳа улнесь, а веженсенть Марія. Іисусъ Христосъ те семіянть вечкилисе: сынь праведнойть улнесть. Іисусъ Христосъ Лазэрень куломадонзо марясь. Сонъ Лазэрень вельмевтемензэ Виѳаніясъ сась. Лазэрь калмсо калмазь таркасонть ниле чить ащесь ужъ. Іисусонь тей самонзо Марѳа сазордонзо икеле марясь. Сонъ каршозонзо лись, а Марія мелявтозь кудосо кадовсь. Марѳа Іисусонь пильгезэнзэ прась. Коли бо, мери, Тонъ тесэ улевлить, Тонавтыцямокъ, монь братомъ Лазэрь авуль куло. Монъ содаса, Тонъ Пазонь кедстэ мезе авешатъ, Сонъ кулсонотанзатъ нейгакъ. Іисусъ, братотъ тонь вельми, мери тензэ. Монъ содаса, мери Марѳа, сонъ весе кулозтне маро вейсэ вельми. Монъ, мери тензэ Іисусъ, вельмевтицянъ, Монъ эрявтыцянъ; Монень кемицясь кулозь таркастонзо вельми. Темь эрва кемиця пингень пингсъ акулы. [ 25 ]Кематъ, Марѳа, не валтнэнень? Тонавтыцямъ, кеманъ Тенть! Тонъ масторъ лангсъ само алтазь Христозатъ; Тонъ Пазонь Цёразо. Не валтнэде мейле Марѳа, кудосъ совазь, сазоронстэнь салава ёвтась: Тонавтыцямокъ, мери, сась, тердтянзатъ. Марія кодакъ Христоздо марясь, кудостонть капшазь тусь. Сынянстъ сазь Еврейтне думасть, Марія лялянзо калмо лангсъ тусь, сынь гакъ сонзо мельга листь. Марія Іисусъ Христозонь ваксъ молсь да пильгезэнзэ прась. Сонъ Іисуснэнь авардезь кортамо кармась: вай, Тонавтыця! мери, Тонъ тесэ улевлить — монь лялямъ авуль куло. Іисусъ Христосъ, Маріянь да мартонзо Іудейтнень пекъ авардемастъ неезь, Сонськакъ потморгадсь. Ковъ, мери, калминкъ Лазэрень? — Сакъ ванокъ, Тонавтыцямокъ, вана тесэ. Іисусъ сельведіясь. Еврейтне Іисусонь сельведензэ неезь кортасть: ванодоякъ, мерить, Сонъ Лазэрень кода вечксь — аварди кисэнзэ. Эле Сонъ сокуртнэнь неицяксъ теиця, тень а вельмевтевлисе. Іисусъ пещёрань (калмонь) варянть лангсто кевенть ве ёновъ айгеме мерсь. Марѳа мерсь: тонавтыцямокъ! пекъ качады сонзо эйстэ: нилеце чизэ ней, сонзо кода калминекъ. Іисусъ мерсь тензэ: эле эзинь корта Монъ тенть, коли кематъ, Пазонь славанзо несакъ? Калмонть лангсто кевенть ве ёновъ айгизь. Іисусъ Христосъ сельмензэ веревъ кепединзе да, Монь марямотъ кисэ, Тятяй, Монъ Тенть шнамо кучанъ! мерсь. Монъ соданъ — Тонъ Монь эйсэмъ эрва зярдо кулсонатъ. Монъ ней ознанъ Тенть перьканъ ащиця ломатне кисъ. Сынь тень неезь Монь эйсэмъ кучомазотъ кеместъ. Теде мейле Сонъ сергедезь мерсь: Лазэрь! листь [ 26 ]тей мерянъ тенть! Лазэрь Сонзо валозонзо лись. Сонъ кеднекъ пильгенекъ котсто тапардазь ульнесь, чамазо пацясо сюлмазь улнесь. Весе сесэ ащиця ломатне таймаскадсть: кіякъ Лазэрень малавъ эзь молть. Іисусъ мери: укстникъ сонзо да кадынкъ молезэ. Сесэ ащиця Іудейтнень эйстэ ламость Іисуснэнь увѣровали (кемеме кармасть), а конатъ конастъ седе курокъ Іерусалимсъ Фарисейтненень ёвтамо тусть. Икеле якъ прявтъ священниктнэ, Фарисейтне Іисусонь а вечкилизь, ней Лазэрень вельмевтемадо мейле, Сонзо кодаякъ салава кундазь маштомонзо пурнасть. Коли, мерить, минь Сонзо а маштсынекъ, сестэ ломатне весе Тензэ кемеме (вѣровамо) кармить; сыть римлянтнэ да минекъ весеменекъ ёмавсамизь. Сестэ прявтъ священникексъ Каіафа лемсэ ломань улнесь. Кода, мери, тынь арсетядо? Моньксъ, колибо весе народонокъ кисэ, ансякъ ве ломань куловоль, седе паро улевель. Сестэ ве промксось Іисусъ Христозонь маштомонзо путызь.

Кото чинь пева Пасхадо (Инечиде) икеле Іисусъ Христосъ Вифаніясъ сась. Сонъ тесэ Лазэрень вельмевтизе. Сонзо кудосо Тензэ симематъ ярсамотъ анокстасть. Столь экшесъ мартонзо Лазэрь гакъ озась, сазорозо Марѳа кши-салъ мельга ванось. Кода весе столь экшесъ озасть, Лазэрень омбоце сазоразо Марія кандсь ве фунтъ питней тантейстэ качадыця ой[1]). Сонъ се оенть Іисусонь пильгензэ лангсъ валызе; мейле пильгтнень эсь прячерьсэнзэ нардынзе; кудованть тантей чине [ 27 ]качадсь. Сестэ Христозонь ве тонавницязо (Искаріотсто Іуда; сонъ Іисусонь ёмавтоманзо арсиль-ужъ) машнетеме кармась. Те оенть, стякъ ёмавтнемадо, міемсъ эряволь: кисэнзэ колмо сядтъ динаріятъ максоволть; а ярмактнэнь нищейтненень макстнемсъ. Іисусъ мери: мейсь тынь тейтеренть напрасна мутятадо; кадынкъ сонзо эснэ: сонъ паро тевъ тейсь: калмамо анокстымемь. Нищейтне эрва зярдо мартонкъ, а Монъ мартонкъ курокъ ва ульме акарманъ.

Іерусалимсъ Инечинень народъ ламо промсь. Кода народъ марясь, Іисусъ Христоздо, толпань толпань Виѳаніясъ Христозонь да Лазэрень неемань промомо кармась. Народонь истя Христозонь ваксъ толпань толпань промомась фарисейтнень мельсъ эзь тукъ. Сынь эсь ютксостъ думасть арсесть Христосъ маро вейсэ Лазэрень гакъ маштомонзо.

Омбоце чистэ Іисусъ Христосъ Іерусалимсъ сыргась. Виѳаніясто лисемстэ народъ маронзо ламо улнесь. Кіява каршостъ ламо народъ Сонзо неемань кисэ Виѳаніясъ молиль. Мартонзо народось седе ламо да седе ламо велявтыль. Сонъ народонть маро Виѳфагія лемсэ веле видсъ эль пачкодиль. Виѳфагія сынстъ кидестъ ве ёно улнесь. Кода сынь Виѳфагіянть видсъ пачкодсть, Іисусъ Христосъ кавто тонавницянзо малозонзо тердинзе да мерсь тенстъ: азеде воно се видстэ каршонокъ ащиця велентень. Эзэнзэ соватадо, содозь осёлъ нейдядо; сонзо мартонзо вашозо. Се вашонть лангсъ ве ломань гакъ ластэ эзь ойсекшнекъ. Содось таркастостъ укстинкъ да тевъ Монень [ 28 ]ветинкъ. Коли ки мери тенкъ: мейсь эйсэстъ укстядо? Прявтомокъ туртовъ эряви мереде. Сонъ кирдеместъ а карми. Тонавницязо Виѳфагіясъ тусть. Се шкане Лазэрень куломадонзо мейле ниле чинь троксъ вельмевтицянть Іерусалимсъ самодонзо марясть. Теде марязь каршозонзо седіякъ ламо народъ чіезь чіеме кармась. Аламо шка ютамодо мейле кавто тонавницянзо осёлонть вашонзо маро туизь. Вашонть лангонзо эсь одюжасостъ копачизь да Тонавтыцястъ лангозонзо озавтызь. Іисусъ Христосъ вашонть лангсо Іерусалимсъ молеме сыргась. Сонъ стамбарнэстыне молсь. Весе народъ арсесь: вана Тевате, мери Израилень инязорось: Сонъ минекъ народомокъ лія народонь кедь алдо идесазо. Сонзо инязоронь ладсо стрѣчасть. Конатъ пальма лемсэ чувсто илейть керязь кедсэстъ кирдсть, осёлонть пильгензэ аловъ путнесть; конатъ эсестъ лангсто одюжастъ каязь осёлнэнть пильгензэ аловъ ацнесть. Пророконь икеле ёвтазь валонзо ней топодсть, ней тарказостъ састь. Конадо сонъ ёвтакшнось, Се Іисусъ Христосъ Сонсь улнесь. Пророкъ истя кортась: ёвтадо Сіононь тейтеренстэнь: вана одъ осёлнэ лангсо ласте тонь сэтме Инязоротъ моли тенть.

Сынь Елеонской пандо прясъ куйсть; Іерусалимъ неявомо кармась. Сынь Іисусъ Христознэнь истя моравтомо кармасть: Осанна Давидэнь цёрастэнь (Пазъ ванозо Давидэнь Цёранзо). Израилень Пазонь лемсъ сыця Инязорозо баславазь улезэ. Вереце Пазъ Сонзо эснэ ванозо! Сестэ фарисейтне кежестъ пачкъ, Тонавтыця! эсь тонавницятъ пижнемеде лоткавты, мерсть. Коли сынь лоткить, не [ 29 ]кевтне пижнеме кундыть, мерсь тенстъ Іисусъ Христосъ.

Іерусалименть малазонзо пачкодсть. Іисусъ Христосъ Іерусалимень лангсъ варштазь авардеме кармась. Ахъ, Іерусалимъ, Іерусалимъ! мери. Хоть ней содавлить тенть самодомъ. Арась, тонъ мездеякъ а содатъ: тондеть ней весе кекшезь. Сыть ва истятъ чить: тонь душманотъ перкатъ арыть. Сынь тонь томбака латксо тапардазь тапардатадызь. Тонь эйдеть-какшотъ весе маштнезь маштнесызь. Тонь кудодтъ чидеть кевне лангсо кевне а кадыть: весе ёртлесызь, сравтнесызь. Весе не бѣдатне Монь содавтомотъ самомъ а содамотъ кисэ улить тенть.

Іисусъ Христозонь Іерусалимсъ совамстонзо городось сорнозь сорнось. Ки, мерить, Те истямо? Ломатне (содыцятне) вейкестъ вейкестъ туртовъ истя ёвтлесть: Те, мерить, Галилеясто Іисусъ лемсэ пророкъ. Ліятъ ёвтлесть Сонзо Лазэрень вельмевтемадонзо.

Кода Сонъ церкувасъ совась, Тензэ эрва ормасо сэредицятне састь. Сонъ сынстъ ансякъ валсонзо эрва конатастъ віемтнинзе. Фарисейть книжниктне маро Христозонь кундазь маштомонзо пурнакшность, ансякъ народдонь пельсть: народъ Христозонь авулисе макстъ тенстъ. Вишка эйкакштъ лопа марто илейсэ аволясть. Пазъ ванозо Давидэнь Цёранзо, мерезь пижнесть. Фарисейтнень кежестъ Христозонь лангсъ седіякъ састь. Эле, мерить, а марятъ эйкакшкетнень пижнемастъ? Іисусъ марясынь, мери тенстъ: эле тынь эзиде ловнокшно, кода Писаньясо ёвтазь ули: вишка [ 30 ]потяка эйкакшкетнень кургстостъ шнамо маряви. Сынь виздилгадсть. Сонъ удомо мекевъ Виѳаніясъ мурдась.


  1. Вай, лемь.