Покш праздникть/В/7

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Покшъ праздникть. Главные церковные праздники, господни и богородичны.  (1881) 
by Юртовъ, Авксентій Филипповичъ
Іисусъ Христозонь валдомомазо.
Покшъ праздникть. Главные церковные праздники, господни и богородичны. На эрзянскомъ нарѣчіи мордовскаго языка. Изданіе Православнаго Миссіонерскаго Общества. — Казань, типографія губернскаго правленія, 1881. — с. 22—24
[ 22 ]
 

ІИСУСЪ ХРИСТОЗОНЬ ВАЛДОМОМАЗО.

 

Преображеніе Іисуса Христа.

 

Весть Іисусъ Христосъ, эсь тонавницянзо марто кортнемстэ, ёвтась Сонсь кодамо куломасо куломадонзо. Сонъ эсь куломадонзо ёвтась тенстъ: Монъ, мери, народонь прявтнэнь, прявтъ священниктнэнь эйстэ ламо муцявома неянъ. Сынь Монь маштсамизь, калмасамизь; Монъ колмоце чистэ калмстомъ вельманъ. Теде марязь тонавтницянзо пекъ тандадсть; конань конань сынстъ эйстэ кемемазо якъ лавшомомо кармась. Іисусъ Христосъ, Монсемъ куломамъ неезь сынстъ Темь кемемастъ илязо маштъ мерезь, тенстъ Эсензэ Пазъ улеманзо невтизе.

Эсензэ куломадонзо ёвтамодо мейле кото чинь пева Іисусъ Христосъ эсь тонавтницянзо маро Филиппень Кесарія лемсэ городсъ молиль. Сонъ ки [ 23 ]лангсо, ве чокшне мартонзо колмо тонавницянзо саезь, ве пандо прясъ Пазнэнь озномань кисъ куйсь. Сонзо марто улнесь Петръ, Іоаннъ да Іаковъ лемсэ тонавницянзо. Пандо прясонть Сонъ озномо кундась, а колмо тонавницянзо ве ёновъ аламодо оймсеме озасть. Сынь озадо ащема таркасостъ нуваземсть. Чопуда весь сынстъ перькастъ вдругъ валдомсъ. Сынь соракадсть. Ваныть — сынстъ Тонавтыцястъ такодамо валдо потсо ащи (се валдонть кондямо валдо масторъ лангсо арась). Чамазо Сонзо чи ладсо вандолдозь вандолдыль, одюжанзо Сонзо ловонь кондятъ ашотъ, валдо ладсо цицердить. Ваныть Сонзо кавто ёнганзо Моисей маро Илія пророктъ ащить. Марясызь тонавницянзо пророктнэ Сонзо маро кортыть, кодамо куломасо Іерусалимсэ куломадонзо. Сестэ тонавтницянзо седеестъ радостте пештезь пешкетсь. Ваныть Іисусъ Христозонь эйстэ Моисей маро Илія туеме кармасть. Прявтомокъ, тесэ тенекъ пекъ паро! сергедсь Петръ. Коли Тенть, Тонавтыцямокъ, эряви ули, минь колмо шалаштъ путтанокъ: вейке Тонеть, омбоце Моисейнень, колмоце Иліянень. Сонъ эзь кенерть валонзо прядомо, ашо пель сынстъ копачинзе. Пеленть эйстэ кортыця вальгей марясть. Те Монь вечкема Цёрамъ; Сонзо эйсэ Монь паро олямъ; Сонзо эснэ кулсонодо! Тонавницятне тандадозь чамастъ лангсъ прасть. Іисусъ Христосъ, эзэзэстъ кедсэнзэ токавозь, мерсь: стядо, илядо пель! Сынь сельместъ панжись, Іисусъ то ліянь ваксостъ киньгакъ эсть некъ. Іисусонь чамазо, одюжанзо икеле ладсо велявсть. Сонъ тестэ пандо аловъ валгомстостъ, мезе нейсть, мезе марясть Эсензэ [ 24 ]вельмемазонзо киненьгакъ ёвтлеме эзь мерть тенстъ. Сынь эсть ёвтлекъ.

Те праздникенть Августонь котоце чистэ празднуватано.