Покш праздникть/В/6

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Покшъ праздникть. Главные церковные праздники, господни и богородичны.  (1881) 
by Юртовъ, Авксентій Филипповичъ
Іисусъ Христозонь лемдемазо.
Покшъ праздникть. Главные церковные праздники, господни и богородичны. На эрзянскомъ нарѣчіи мордовскаго языка. Изданіе Православнаго Миссіонерскаго Общества. — Казань, типографія губернскаго правленія, 1881. — с. 21—22
[ 21 ]
 

ІИСУСЪ ХРИСТОЗОНЬ ЛЕМДЕМАЗО.

 

Крещеніе Іисуса Христа.

 

Тиверія инязоронь инязороксъ кеветееце іе эрямстонзо, Пазъ Захаріянь цёранзо Іоаннэнь ломатнень Христозонь стрѣчамо анокстамостъ кармавсь. Сонъ ломатнень Христозонь стрѣчамонзо истя анокстамостъ кундась: ки пежетензэ ёвтлезь виде мельсэнзэ янксиль, севатень сонъ Іорданъ ведсэ лемдилисе. Пазонь царствазо, сонъ кортыль, малавъ сазь. Пазнэнь ки анокстадо. Берять тевенкъ кадынкъ да янкседе, икелевъ пежетть илядо тейне. Те шкане Іисусъ Христозонь колонькеменьшка іензэ топулесть. Сонъ гакъ Іоаннъ Крестительнень Іордансо прянзо лемдевтемань кисэ сась. Іоаннъ Креститель Сонзо эсе лемтне. Тонеть, мери, монь эйсэмь лемдемсъ эряви. Сестэ Іисусъ Христосъ мерсь тензэ: Іоаннъ, не валотъ кады: Пазонь Мондемь икеле пророктнэнь троксъ ёвтазь валонзо топавтемсъ эрявить. Монень тонь кедстэть лемдевемсъ эряви. Іоаннъ не валтнэде мейле Іисусонь эсе кирднекь, Іорданъ ведсэ лемдизе. Вдругъ Іисусонь, лемдезь ведстэ лисемстэнзэ, прянзо велькссэ менелесь штатотсь. Пазонь Духозо лангозонзо гулькаксъ велявтозь валгсь; менельстэ Пазонь истя кортамо вальгеезэ марявсь: Те, мери, Монь вечкема Цёрамъ, Монь паро олямъ Сонзо эйсэ. Омбоце чистэ Іоаннъ Креститель Іисусъ Христозонь самодо неизе. Сонъ ваксонзо ащиця ломатненень Іисусъ Христосъ лангсъ невтезь ёвтась: [ 22 ]вана, мери, Тевате Пазонь реве Лявксозо: Сонъ масторъ лангсо весе ломатнень пежетестъ эсь лангозонзо саи. Монъ Сонзо икеле аздылія. Сонзо содазь, Сондензэ Израильнень ёвтамонь кисэ монъ ломатнень ведсэ лемдеме кундынь. Ки монь ломатнень ведсэ лемдеместъ кучимемъ, истя мерсь темь: Кинь лангсо Святой Духъ валгозь ащеме карми, Севате, мери, ули Святой Духсо лемдицясь. Монъ монсь неинь, кода Іисусъ лангсъ Пазонь Духозо валгсь. Ёвтаса тенкъ: Сонъ вана Пазонь Цёразо.