Page:Покш праздникть (А. Ф. Юртов, 1881).djvu/32

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

— 26 —

тей мерянъ тенть! Лазэрь Сонзо валозонзо лись. Сонъ кеднекъ пильгенекъ котсто тапардазь ульнесь, чамазо пацясо сюлмазь улнесь. Весе сесэ ащиця ломатне таймаскадсть: кіякъ Лазэрень малавъ эзь молть. Іисусъ мери: укстникъ сонзо да кадынкъ молезэ. Сесэ ащиця Іудейтнень эйстэ ламость Іисуснэнь увѣровали (кемеме кармасть), а конатъ конастъ седе курокъ Іерусалимсъ Фарисейтненень ёвтамо тусть. Икеле якъ прявтъ священниктнэ, Фарисейтне Іисусонь а вечкилизь, ней Лазэрень вельмевтемадо мейле, Сонзо кодаякъ салава кундазь маштомонзо пурнасть. Коли, мерить, минь Сонзо а маштсынекъ, сестэ ломатне весе Тензэ кемеме (вѣровамо) кармить; сыть римлянтнэ да минекъ весеменекъ ёмавсамизь. Сестэ прявтъ священникексъ Каіафа лемсэ ломань улнесь. Кода, мери, тынь арсетядо? Моньксъ, колибо весе народонокъ кисэ, ансякъ ве ломань куловоль, седе паро улевель. Сестэ ве промксось Іисусъ Христозонь маштомонзо путызь.

Кото чинь пева Пасхадо (Инечиде) икеле Іисусъ Христосъ Вифаніясъ сась. Сонъ тесэ Лазэрень вельмевтизе. Сонзо кудосо Тензэ симематъ ярсамотъ анокстасть. Столь экшесъ мартонзо Лазэрь гакъ озась, сазорозо Марѳа кши-салъ мельга ванось. Кода весе столь экшесъ озасть, Лазэрень омбоце сазоразо Марія кандсь ве фунтъ питней тантейстэ качадыця ой[1]). Сонъ се оенть Іисусонь пильгензэ лангсъ валызе; мейле пильгтнень эсь прячерьсэнзэ нардынзе; кудованть тантей чине


  1. Вай, лемь.