Page:Покш праздникть (А. Ф. Юртов, 1881).djvu/35

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

— 29 —

кевтне пижнеме кундыть, мерсь тенстъ Іисусъ Христосъ.

Іерусалименть малазонзо пачкодсть. Іисусъ Христосъ Іерусалимень лангсъ варштазь авардеме кармась. Ахъ, Іерусалимъ, Іерусалимъ! мери. Хоть ней содавлить тенть самодомъ. Арась, тонъ мездеякъ а содатъ: тондеть ней весе кекшезь. Сыть ва истятъ чить: тонь душманотъ перкатъ арыть. Сынь тонь томбака латксо тапардазь тапардатадызь. Тонь эйдеть-какшотъ весе маштнезь маштнесызь. Тонь кудодтъ чидеть кевне лангсо кевне а кадыть: весе ёртлесызь, сравтнесызь. Весе не бѣдатне Монь содавтомотъ самомъ а содамотъ кисэ улить тенть.

Іисусъ Христозонь Іерусалимсъ совамстонзо городось сорнозь сорнось. Ки, мерить, Те истямо? Ломатне (содыцятне) вейкестъ вейкестъ туртовъ истя ёвтлесть: Те, мерить, Галилеясто Іисусъ лемсэ пророкъ. Ліятъ ёвтлесть Сонзо Лазэрень вельмевтемадонзо.

Кода Сонъ церкувасъ совась, Тензэ эрва ормасо сэредицятне састь. Сонъ сынстъ ансякъ валсонзо эрва конатастъ віемтнинзе. Фарисейть книжниктне маро Христозонь кундазь маштомонзо пурнакшность, ансякъ народдонь пельсть: народъ Христозонь авулисе макстъ тенстъ. Вишка эйкакштъ лопа марто илейсэ аволясть. Пазъ ванозо Давидэнь Цёранзо, мерезь пижнесть. Фарисейтнень кежестъ Христозонь лангсъ седіякъ састь. Эле, мерить, а марятъ эйкакшкетнень пижнемастъ? Іисусъ марясынь, мери тенстъ: эле тынь эзиде ловнокшно, кода Писаньясо ёвтазь ули: вишка по-