Page:Покш праздникть (А. Ф. Юртов, 1881).djvu/34

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

— 28 —

тинкъ. Коли ки мери тенкъ: мейсь эйсэстъ укстядо? Прявтомокъ туртовъ эряви мереде. Сонъ кирдеместъ а карми. Тонавницязо Виѳфагіясъ тусть. Се шкане Лазэрень куломадонзо мейле ниле чинь троксъ вельмевтицянть Іерусалимсъ самодонзо марясть. Теде марязь каршозонзо седіякъ ламо народъ чіезь чіеме кармась. Аламо шка ютамодо мейле кавто тонавницянзо осёлонть вашонзо маро туизь. Вашонть лангонзо эсь одюжасостъ копачизь да Тонавтыцястъ лангозонзо озавтызь. Іисусъ Христосъ вашонть лангсо Іерусалимсъ молеме сыргась. Сонъ стамбарнэстыне молсь. Весе народъ арсесь: вана Тевате, мери Израилень инязорось: Сонъ минекъ народомокъ лія народонь кедь алдо идесазо. Сонзо инязоронь ладсо стрѣчасть. Конатъ пальма лемсэ чувсто илейть керязь кедсэстъ кирдсть, осёлонть пильгензэ аловъ путнесть; конатъ эсестъ лангсто одюжастъ каязь осёлнэнть пильгензэ аловъ ацнесть. Пророконь икеле ёвтазь валонзо ней топодсть, ней тарказостъ састь. Конадо сонъ ёвтакшнось, Се Іисусъ Христосъ Сонсь улнесь. Пророкъ истя кортась: ёвтадо Сіононь тейтеренстэнь: вана одъ осёлнэ лангсо ласте тонь сэтме Инязоротъ моли тенть.

Сынь Елеонской пандо прясъ куйсть; Іерусалимъ неявомо кармась. Сынь Іисусъ Христознэнь истя моравтомо кармасть: Осанна Давидэнь цёрастэнь (Пазъ ванозо Давидэнь Цёранзо). Израилень Пазонь лемсъ сыця Инязорозо баславазь улезэ. Вереце Пазъ Сонзо эснэ ванозо! Сестэ фарисейтне кежестъ пачкъ, Тонавтыця! эсь тонавницятъ пижнемеде лоткавты, мерсть. Коли сынь лоткить, не