1892 - ვახუშტი ბატონიშვილი - საქართველოს გეოგრაფია - წიგნი I - მ. ჯანაშვილის გამოცემა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

1892 - ვახუშტი ბატონიშვილი - საქართველოს გეოგრაფია - წიგნი I - მ. ჯანაშვილის გამოცემა

სრული სათაური:

ვახუშტი ბატონიშვილი - საქართველოს გეოგრაფია - I წიგნი - სამცხე - ვახუშტის საზოგადი "შესავალი"-თურთ - გამოცემა მოსე ჯანაშვილისა - ტფილისი - 1892

გამომცემელი:
მოსე ჯანაშვილი


რესურსები ინტერნეტში:
მოსე ჯანაშვილის ეს გამოცემა წარმოადგენს ვახუშტის თხზულების ერთი ნაწილის პუბლიკაციას.