1885 - ვახუშტი - საქართველოს ისტორია (დ. ბაქრაძის გამოცემა)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
ვახუშტისაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

1885 - ვახუშტი - საქართველოს ისტორია (დ. ბაქრაძის გამოცემა)

სრული სათაური:

1885 - ვახუშტი - საქართველოს ისტორია - განმარტებული და შევსებული ახლად შეძენილის არხეოლოგიურისა და ისტორიულის ცნობებით დ.ზ. ბაქრაძის მიერ - ნაწილი პირველი - ტფილისი - 1885

გამომცემელი:დიმიტრი ბაქრაძე

ავტორი:ვახუშტი ბატონიშვილი

თხზულება:"აღწერა სამეფოსა საქართველოსა"

რესურსები ინტერნეტში:


მოსე ჯანაშვილის ეს გამოცემა წარმოადგენს ვახუშტის თხზულების ერთი ნაწილის პუბლიკაციას.
წიგნის სარჩევი