ბაქრაძე დიმიტრი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1878 Археологическое путешествие по Гурии и Адчаре - Дм. Бакрадзе - (Атласъ съ одной картой и четырьмя чертежамы) 1878 - ბაქრაძე დიმიტრი - Археологическое путешествие по Гурии и Адчаре PDF ვერსია
1880 საქართველოს მეფე ვახტანგ მეექვსე - თხზულება დიმიტრი ბაქრაძისა 1880 - ბაქრაძე დიმიტრი - ვახტანგ მეექვსე ტექსტი
1885 ვახუშტი - საქართველოს ისტორია - განმარტებული და შევსებული ახლად შეძენილის არხეოლოგიურისა და ისტორიულის ცნობებით დ.ზ. ბაქრაძის მიერ - ნაწილი პირველი 1885 - ვახუშტი - საქართველოს ისტორია (დ. ბაქრაძის გამოცემა) PDF ვერსია
1990 ქველი ჩხატარაიშვილი - К изучению научного наследия Д. З. Бакрадзе 1990 - საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი VI -