Покш праздникть/В/2

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Покшъ праздникть. Главные церковные праздники, господни и богородичны.  (1881) 
by Юртовъ, Авксентій Филипповичъ
Пресвятой Дѣва Маріянь церкувасъ ветямозо.
Покшъ праздникть. Главные церковные праздники, господни и богородичны. На эрзянскомъ нарѣчіи мордовскаго языка. Изданіе Православнаго Миссіонерскаго Общества. — Казань, типографія губернскаго правленія, 1881. — с. 7—9
[ 7 ]
 

ПРЕСВЯТОЙ ДѢВА МАРІЯНЬ ЦЕРКУВАСЪ ВЕТЯМОЗО.

 

Введеніе во храмъ Пресвятыя Дѣвы Маріи.

 

Пресвятой Дѣва Маріянь колмо іензэ топодемадо мейле, тятязо Іоакимъ марто авазо Анна (икеле алтамостъ кувалтъ) Пазонь икелевъ церкувасъ служамо максызь: сонь сонзо шачомазонзо Пазнэнь алтакшнызь. Сонзо тятязо, авазо [ 8 ]Назаретъ городсто улнесть. Іоакимъ марто Анна Тейтерестъ ильтеме Назаретстэ весе роднястъ пурнызь. Кода Іерусалимсъ пачкодсть, Іоакимъ марто Анна Тейтерестъ кедь пезэстъ саизь; икелестъ одъ тейтерть курвастезь свѣча маро моравтозь молсть; мельгастъ роднястъ молсть. Церкува маласъ эль пачкодемстэ каршозостъ сонсь прявтъ священникъ весе священниктне марто псаломтъ моравтозь листь. Кода церкува ваксъ пачкодсть, лоткасть. Сестэ святой Тейтерь Маріянь церкувань алоце приступканзо лангсъ аравтызь. Іерусалимень церкувань кустимань кемветее приступканзо улнесть. Сесэ ащиця ломатне святой Тейтерь Маріянь лангсъ пекъ дивасть: кода истя, мерить, колмо іинесэ Тейтерне ськамонзо кустиманть лангсъ кузевсь?! Сонъ сонсь алдо мекъ вереце кемветееце приступканть лангсъ пачкодсь да лоткась. Сонзо прявтъ священникъ кедьте саизе да церкуванть потсо Святое Святыхъ (эрзяксъ мермексъ вадрядо ёнъ) лемсэ таркасъ совавтызе Тень лангсъ ванозь весе народъ пекъ дивась: кода истя, мерить, прявтъ священникъ те Тейтерненть товъ совавтызе? Тозонь те шкамсъ эсензэ прявтъ священниктэ башка кодамоякъ а тейтерь-ава, а цёра ломань а совсиль. Тезэнь сонсь прявтъ священникъ какъ Пазнэнь озксонь кандомань кисэ іезэнзэ ансякъ весть совсиль. Прявтъ священникенть истя тееме Пазъ Сонсь кармавтызе. Святой Тейтерне Маріянь тятязо авазо прявтъ священникень кедсъ кадызь да сынсь кудовъ тусть. Іерусалимсэ церкувань перька ламо кудотъ-чить улнесть. Сеть кудотне эйсэ Пазнэнь алтазь тейтернеть касомазостъ да сыреть [ 9 ]дова бабинеть куломазостъ эрилть. Святой пекъ ваньксъ Тейтерне Маріянь гакъ священникъ не кудотне эйстэ ве кудынесэнть эрямо кармавтызе; мельганзо якамо седе покшъ тейтернеть да дова бабинеть кармавсь.

Святой Тейтерне Марія тесэ эрямстонзо эрва чистэ Пазнэнь озномо церкувасъ яксесь. Кудосо якъ сонъ весемеде пекъ Пазнэнь озныль, весемеде ламо священной книгатъ ловныль. Сонъ эрва кодамо кедь тевъ гакъ тееме маштыль. Сонъ кедь війсэнзэ муезь ярмактнэнь бѣднойтненень макснилинзе. Мезе симема ярсамодонзо кадовиль, сень гакъ бѣднойтненень макстнилисе. А симемазо ярсамозо сонзо весе цѣласто кадновиль: Пазъ тензэ менельстэ Ангелонь вельде симеме ярсомо кучниль. Сонъ тесэ кемнилеешка іензэ топодемсъ эрясь.

Эрзятъ, вана ванодо, кода Іоакимъ марто Анна ве эйдинестъ колмо іинесэ ськамонзо ломань кедь лангсъ максызь; сынь Пазъ лангсъ надѣясть. Минекъ Эрзянь ломань ниле-вете цёранзо ютксто вейкень салдатоксъ максомо сатоты, сестэ якъ ранги, ранги, грѣшной; эле сёрмасъ тонавнеме макссызь, рангить, рангить ужъ, грѣшнойть! Тынь вана мезе, Эрзятъ, тееде: рангамодонкъ салдатоксъ туицянкъ, сёрмасъ тонавлеме туицянкъ кисэстъ седе пекъ ве ансякъ Ськамонзо Вере Пазнэнь ознодо: те седе паро ули. Эйденкъ-какшонкъ вишка пингстэ мекъ Пазнэнь озномо тонавтодо да илядо арсекъ: ва пошксто касы, сонсь тонады.

Пресвятой Дѣва Маріянь церкувасъ Пазонь икелевъ служамонь кисэ максоманзо минь Ноябрянь 21 чистэ празднуватано.