Page:Покш праздникть (А. Ф. Юртов, 1881).djvu/14

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

— 8 —

ретъ городсто улнесть. Іоакимъ марто Анна Тейтерестъ ильтеме Назаретстэ весе роднястъ пурнызь. Кода Іерусалимсъ пачкодсть, Іоакимъ марто Анна Тейтерестъ кедь пезэстъ саизь; икелестъ одъ тейтерть курвастезь свѣча маро моравтозь молсть; мельгастъ роднястъ молсть. Церкува маласъ эль пачкодемстэ каршозостъ сонсь прявтъ священникъ весе священниктне марто псаломтъ моравтозь листь. Кода церкува ваксъ пачкодсть, лоткасть. Сестэ святой Тейтерь Маріянь церкувань алоце приступканзо лангсъ аравтызь. Іерусалимень церкувань кустимань кемветее приступканзо улнесть. Сесэ ащиця ломатне святой Тейтерь Маріянь лангсъ пекъ дивасть: кода истя, мерить, колмо іинесэ Тейтерне ськамонзо кустиманть лангсъ кузевсь?! Сонъ сонсь алдо мекъ вереце кемветееце приступканть лангсъ пачкодсь да лоткась. Сонзо прявтъ священникъ кедьте саизе да церкуванть потсо Святое Святыхъ (эрзяксъ мермексъ вадрядо ёнъ) лемсэ таркасъ совавтызе Тень лангсъ ванозь весе народъ пекъ дивась: кода истя, мерить, прявтъ священникъ те Тейтерненть товъ совавтызе? Тозонь те шкамсъ эсензэ прявтъ священниктэ башка кодамоякъ а тейтерь-ава, а цёра ломань а совсиль. Тезэнь сонсь прявтъ священникъ какъ Пазнэнь озксонь кандомань кисэ іезэнзэ ансякъ весть совсиль. Прявтъ священникенть истя тееме Пазъ Сонсь кармавтызе. Святой Тейтерне Маріянь тятязо авазо прявтъ священникень кедсъ кадызь да сынсь кудовъ тусть. Іерусалимсэ церкувань перька ламо кудотъ-чить улнесть. Сеть кудотне эйсэ Пазнэнь алтазь тейтернеть касомазостъ да сыреть