Кол арын/Бөгүнгү чарлал/2014/46

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

 -  2014 чылдың  чарлалдары - 

Чедиликтер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52Сагындым (Ондар Ай-кыс)


Чырыым сен дидиң.
Чырып келди.
Чылыым сен дидиң.
Чылып келди.
Өөрүшкүм сен дидиң.
Өөрүнчүүн!
Өзээм сен дидиң.
Өлчейлиин!
Айым сен дидиң.
Амырадым.
Чайым сен дидиң.
Чассыдым.
Чылыглан дидиң.
Чылыгландым.
Дыштан дидиң.
Дыштандым.
Мана дидиң.
Манадым.
Бүзүре дидиң.
Бүзүредим.

Сагынма дидиң.
Сагындым.
Чоктава дидиң.
Чоктадым.
Кударава дидиң.
Кударадым...


Кызыл
2014Ук чүүлче шилчиир...