Кол арын/Бөгүнгү чарлал/2014/44

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

 -  2014 чылдың  чарлалдары - 

Чедиликтер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52



"Тывалап чугаалажыылыңар". Чурук 6.jpg

Даңгына


(ля минор, аккордтары-биле кады)

Am Dm E Am
Даңгына, Даңгына, Даңгына!
Am A Dm
Таңды-Тыва каазы сиңген силигбей.
Dm
Эрте шагдан тыва эрниң
C
Эдеришкен ынак эжи
C Dm E
Эргими, шолбаны, күзели.

Am Dm
ОО, Даңгына!
Dm Em Am
Эргимим, шолбаным, күзелим.


Кызыл
1990

Шүлүктүң арынынче шилчиир...

…Куулар Николай Шагдыр-оол-оглу дугайында...