Сагындым (Ондар Ай-кыс)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Сагындым


Чырыым сен дидиң.
Чырып келди.
Чылыым сен дидиң.
Чылып келди.
Өөрүшкүм сен дидиң.
Өөрүнчүүн!
Өзээм сен дидиң.
Өлчейлиин!
Айым сен дидиң.
Амырадым.
Чайым сен дидиң.
Чассыдым.
Чылыглан дидиң.
Чылыгландым.
Дыштан дидиң.
Дыштандым.
Мана дидиң.
Манадым.
Бүзүре дидиң.
Бүзүредим.

Сагынма дидиң.
Сагындым.
Чоктава дидиң.
Чоктадым.
Кударава дидиң.
Кударадым...


Кызыл
2014