Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Tom I/Aleksandrowo

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


[ 28 ]Aleksandrowo,-ów, 1). osada, gm. Służewo, pow. nieszawski, ze st. pograniczną dr. żel. Warsz. Bydg., zwana też Aleksandrowem pogranicznym, komora celna I klasy, należy do sądu gm. I okręgu w Nieszawie. Posiada st. pocz. i telegraf. międzynarodową, cerkiew prawosławną (od 1877 r.), aptekę; katol. kośc. paraf. w Słuzewie, odl. od Warszawy W. 211. W ciągu 1876 r. przez tutejsza, komorę weszło towarów za 18,585,143 wywieziono za 8,107,749 r. W r. 1877 r. samego zboża wywieziono 6,126,000 pudów. Opłaty celne wyniosły w 1878 r. 2,081,978 rub. metalicznych i 32,466 kredytowych. A. założone zostało na terytoryum majętności Białbłoto. W 1879 r. w miesiącu sierpniu miał tu miejsce zjazd cesarza niemieckiego Wilhelma z Naj. Ces. Ros. Aleksanrem II. Korzystając ż pobytu Naj. Pana ludność katolicka otrzymała. pozwolenie na zbudowanie w A. kościoła katol., który stanie pod wezwaniem św. Aleksandra. 2) A., wś. pow. wiłkowyski, gm. Bartniki, składa się ż kilku części, z których jedna nosi nazwę Aleksandrowo-Olszanka (ob. Olszanka) i stanowi oddzielną posiadłość, inne części pod ogólną, nazwą Aleksandrowo-Porowsie (ob. Porowsie) mają kilku właścicieli. 3.) A. wś, pow suwalski, gm. Kuków, o milę od miasta gub. Suwałki położona, liczy mk. 175, z tych 88 mężczyzn [ 29 ]i 87 kobiet, a dm. 33. Ma szkołę elementarną dla dzieci starowierców.

Aleksandrowo, 1.) gm., pow. lidzki, liczy 332 dm. 3126 włośc., ob. pł. Zarząd gminy w wiosce Polećkiszkach. Gm. liczy 39 wsi, składa się z 4 okręgów wiejskich: 1) Grodzieńsk. 2) Kozakowszczyzna. 3.) Narkuszki. 4) Rakliszki. Gm. należy do 3-go okręgu pokoju w mieście Ejszyszkach, oraz do 3-go cyrkułu powołanych do służby wojskowej z pow. 1idz, w m. Ejszyszkach. 2.) A., gm. pow. święciański, liczy 460 dm., 4490 włośc. ob. płci. Zarząd gminy w wiosce Zykojniach, gm. składa się z 5 okręgów wiejskich: 1) Stracza. 2) Podolce. 3) Żeladzię. 4) Swirany. 5) Budrany. Liczy 95 wsi, należy do 3-go okr. pokoju w mieście powiatowem Swięcianach, oraz do 1-go cyrkułu powołanych do służby wojskowej w pow. święc. w m. Swięcianach. 3.) A., gm., pow. trocki, liczy 672 dom., 6700 włośc. ob. płci, gm. składa się z 13 okręgów wiejskich, 75 wsi. Okręgi te są: 1) Olita. 2) Domontańce. 3) Niemonajce. 4) Halintany. 5) Geczełowka. 6) Dawgi. 7) Daszkańce. 8) Mieluny. 9) Czyżuny. 10) Zwirźdany 11) Ilginiki. 12) Szwabiszki. 13) Potarańce. Gm. nalezy do 2-go okręgu pokoju i do służby wojskowej z pow. trockiego w m. Mereczu. 4) A. fol. w pow. trockim. 5) Por. Aleksandrów. F. O.

Aleksandrowo, 1.) A., niem. Alemandersruhe, folw., pow. pleszewski, ob. Klenka. 2.) A., niem. Alexanderhof, folw. pow. babimoski. ob. Borny. 3.) A., kol. pow. szubiński; 3 miejsc.: A., Bagno i gburstwo Hammerwerder; 143mk., 106 ew., 37 kat., 29. analf.; 21 dm. 4) A., wś szlach., pow. wyrzyski; 54 mk., wszyscy kat., 26 analf.; 8 dm. 5.) A. zniemczone Sandau, pow. bydgoski, król. leśnictwo; 11 mk., 10 ew., 1 analf.; 1 dm 6.) A. kolon., pow. szamotulski, ob. Biezdrowo. 7.) A. piec wapienny, pow. międzychodzki, ob. Zatumie stare. 8.) A. folw. pow., krobsi, ob. Bodzewo. 9.) A. folw. pow. krobski, zob. Żytowiesko. 10.) A. niem. Alexandern, folw. pow. mogilnicki, ob. Rybitwy. 11.) A. folw., pow. mogilnicki, ob. Śrebrna-GóraM. St. 12.) A. folw. pow. toruński, do dóbr Pluskowęs należący, 13 mk. katol. 13.) A. niem. Alexanderhof, folw. w pow. lubawskim, należący do Trzciana, 35 mk. katol. 14.) A. wś, w pow. ełckim.Info icon 001.svg#licence info


Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1925. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1949 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1925 works copyrighted at home.


Ten utwór został pierwszy raz opublikowany przed dniem 1 stycznia 1925 r., i z tego względu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej znajduje się w domenie publicznej. Utwór ten nadal może być objęty autorskimi prawami majątkowymi w innych państwach, i dlatego nie zaleca się przenoszenia go do innych projektów językowych.

PD-US-1923-abroad/PL Public domain in the United States but not in its source countries false false