Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Tom I/Aleksandrówka

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


[ 27 ]Aleksandrówka, 1.) wś, pow. suwalski, gm. Andrzejewo, o 22 w. od miasta gub. Suwałki [ 28 ]położona, liczy: dm. 15, mk. 67 t. j. mężczyzn 35, kobiet 32. 2) A. wś, pow. władysłowowski, gm. Kidule, 64 dm., 397 mk., par. Kajmele, st. p. Szaki. 3.) A. kolonia, pow. lubartowski, gm. Rudno, erygowana w r. 1865 z lasów do dóbr lubartowskich nalezących. Składa się z osad 15, odległa od m. Lubartowa o wiorst 17. (Niezamieszczona w Skorowidzu Zinberga). 4) A. kolonia w gm. Dąbroszyn, pow. konińskiego, o 16 w. na płd. zach. od Konina, o 6 w. od Rychwała, 154 mórg rozI., 31 ludn., grunt niski, sapowaty, utworzona 1877 z części gruntów do dóbr Kuchary Borowe należących.

Aleksandrówka, 1.) mko, pow. czehryński, nad rz. Taśminą, o 260 w. od Kijowa, o 36 w. od pow. m. Czehryna, a o 6 w. od Funduklejówki st. poczt. i dr. żel. Chwastowskiej. Niegdyś nalezało do starostwa czehryńskiego, otrzymała przywilej miejski 1785 od Stan. Augusta; darowane później przez rząd ks. Potemkinowi, który także je darował pułkownikowi Brzozowskiemu; A. była przez jakiś czas dziedzictwem Michała Grabowskiego i ogniskiem życia literackiego w okolicy; dziś drogą kupna należy do wielu właścicieli. Mk. 2049, z tych prawosl. 1060, starowierców 11, katolików 59 i żydów 919. Cerkiew par. także szkółka 2-klasowa, załozona 1850 r. Jarmarki tygodniowe. Mko zbudowane na bezleśnej piaszczystej równinie, ma ziemi 1642 dz. Grabowski zbudował tu 1852 r. cukrownię. wyrabiającą 56900 pud. mączki cukrowej (Statystyka o cukrownictwie w r. 1878, St.-Petersburg). W r. 1808 A. miała 1339 mieszko i 159 chat (Wizyty Czehryńskiego Dekanatu w 1809) Zarząd gminny i zarząd policyjny (stan) w temże miasteczku. 2.) A., wś, pow. lipowiecki, nad rz. Żyd, wpadającą do Rośki. Odległa o 10 w. od pow. m. Lipowca, a o 52 w. od Holendrów, stacyi kijowsko-brzeskiej dr. żel. St. p. w Lipowcu. Wś. ta, założona w połowie XVIII w. przez Aleks. Jałowickiego, później własność ks. Czetwertyńskich, obecnie należy do Gruszczyńskich. Miesz. 489, wyznania prawosław., cerkiew paraf. zbudowana 1846 r.. ziemi 1059 dz., pierwszorzędnego czarnoziemu, Mieszkańcy trudnią się wyłącznie rolnictwem. Zarząd gminny we wsi Czahowej, zarząd policyjny (stan) w m. Lipowcu; w środku wsi ładny murowany dom właściciela. Kl. Przedrz. 3.) A., wś, pow. bałcki, gm. Korytno; ludno dusz męz. 175. ziemi, włośc. 269 dz.; ziemi obyw. 184 dziesięcin należy do Wojewódzkiego. 4.) A. wś, pow, balcki, gm. Hołowaniewsk, ludn. dusz męz. 126; ziemi, włośc. 339 dz. Nalezy do dóbr państwa (udieły) ob. Hołowaniewsk. 5.) A. wś, pow bałcki, gm. Krute, ludno dusz męz. 126, ziemi włośc. 339 dz. Ziemi używal. obyw. 1792 dz., nieużytków 45 dz. Należy z częścią mka Krute do ks. Abamelika. 6.) A., wś, pow. bracławski (nad Nytyłą?), rózI. 1400 dz. ziemi włośc, ludno 657 dusz męz. Należała do Potockich, nast. do Feliksa Sobańskiego, dziś do spółki cukrowarnej w Trościańcu. 7.) A., mała wś, pow. hajsyński, wraz z wsią Łojowcami ma dusz męz. 215. Ziemi włośc. 474 dz., ziemi obywat. używalnej 511 dz., nieużyt. 40 dzies. Należała do Lenkiewiczów, Kuleszy, dziś Skobelcyna. 8.) A.,wś, pow. jampolski, ludno 634, ziemi włośc. 987 dz., ziemi obyw. 903 dz. Należy do Sobańskich. 9.) A., wś, pow. winnicki, ludn. dusz męz. 53, ziemi włośc. 114 dz., ziemi obywat. 272 dz., dawniej Puchalskiego, dziś Berezańskiego. 10.) A., wś, pow. płoskirowski, gm. i par. Satanów; ludn. 106 dusz męz., rozl. 121 dz. ziemi włośc. Należy do satanówskiego klucza hr. Maryi Potockiej. Ob. SatanówDr. M. 11.) A., wś, pow. nowogradwołyński, od Lubomirskich-Zwiahelskich, przeszła na Uwarowych przy końcu zeszłego stulecia, leży nad rz. Słuczą, w ładnej miejscowości, z ładną rezydencyą, własność Wiaczesława Uwarowa. Należy do gminy Romanowieckiej, dusz męz. 78, ziemiwłościań. 216, ziemi obywat. 2269 dz. L. R. 12.) A. wś, w pow. ihumeńskim, własność Artemowa, 600 dz. gruntu dworskiego.Info icon 001.svg#licence info


Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1925. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1949 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1925 works copyrighted at home.


Ten utwór został pierwszy raz opublikowany przed dniem 1 stycznia 1925 r., i z tego względu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej znajduje się w domenie publicznej. Utwór ten nadal może być objęty autorskimi prawami majątkowymi w innych państwach, i dlatego nie zaleca się przenoszenia go do innych projektów językowych.

PD-US-1923-abroad/PL Public domain in the United States but not in its source countries false false