Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/28

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

położona, liczy: dm. 15, mk. 67 t. j. mężczyzn 35, kobiet 32. 2) A. wś, pow. władysłowowski, gm. Kidule, 64 dm., 397 mk., par. Kajmele, st. p. Szaki. 3.) A. kolonia, pow. lubartowski, gm. Rudno, erygowana w r. 1865 z lasów do dóbr lubartowskich należących. Składa się z osad 15, odległa od m. Lubartowa o wiorst 17. (Niezamieszczona w Skorowidzu Zinberga). 4) A. kolonia w gm. Dąbroszyn, pow. konińskiego, o 16 w. na płd. zach. od Konina, o 6 w. od Rychwała, 154 mórg rozI., 31 ludn., grunt niski, sapowaty, utworzona 1877 z części gruntów do dóbr Kuchary Borowe należących.

Aleksandrówka, 1.) mko, pow. czehryński, nad rz. Taśminą, o 260 w. od Kijowa, o 36 w. od pow. m. Czehryna, a o 6 w. od Funduklejówki st. poczt. i dr. żel. Chwastowskiej. Niegdyś należało do starostwa czehryńskiego, otrzymała przywilej miejski 1785 od Stan. Augusta; darowane później przez rząd ks. Potemkinowi, który także je darował pułkownikowi Brzozowskiemu; A. była przez jakiś czas dziedzictwem Michała Grabowskiego i ogniskiem życia literackiego w okolicy; dziś drogą kupna należy do wielu właścicieli. Mk. 2049, z tych prawosl. 1060, starowierców 11, katolików 59 i żydów 919. Cerkiew par. także szkółka 2-klasowa, załozona 1850 r. Jarmarki tygodniowe. Mko zbudowane na bezleśnej piaszczystej równinie, ma ziemi 1642 dz. Grabowski zbudował tu 1852 r. cukrownię. wyrabiającą 56900 pud. mączki cukrowej (Statystyka o cukrownictwie w r. 1878, St.-Petersburg). W r. 1808 A. miała 1339 mieszk. i 159 chat (Wizyty Czehryńskiego Dekanatu w 1809) Zarząd gminny i zarząd policyjny (stan) w temże miasteczku. 2.) A., wś, pow. lipowiecki, nad rz. Żyd, wpadającą do Rośki. Odległa o 10 w. od pow. m. Lipowca, a o 52 w. od Holendrów, stacyi kijowsko-brzeskiej dr. żel. St. p. w Lipowcu. Wś. ta, założona w połowie XVIII w. przez Aleks. Jałowickiego, później własność ks. Czetwertyńskich, obecnie należy do Gruszczyńskich. Miesz. 489, wyznania prawosław., cerkiew paraf. zbudowana 1846 r.. ziemi 1059 dz., pierwszorzędnego czarnoziemu, Mieszkańcy trudnią się wyłącznie rolnictwem. Zarząd gminny we wsi Czahowej, zarząd policyjny (stan) w m. Lipowcu; w środku wsi ładny murowany dom właściciela. Kl. Przedrz. 3.) A., wś, pow. bałcki, gm. Korytno; ludn. dusz męz. 175. ziemi, włośc. 269 dz.; ziemi obyw. 184 dziesięcin należy do Wojewódzkiego. 4.) A. wś, pow, balcki, gm. Hołowaniewsk, ludn. dusz męz. 126; ziemi, włośc. 339 dz. Należy do dóbr państwa (udieły) ob. Hołowaniewsk. 5.) A. wś, pow bałcki, gm. Krute, ludn. dusz męz. 126, ziemi włośc. 339 dz. Ziemi używal. obyw. 1792 dz., nieużytków 45 dz. Należy z częścią mka Krute do ks. Abamelika. 6.) A., wś, pow. bracławski (nad Nytyłą?), rózl. 1400 dz. ziemi włośc, ludn. 657 dusz męz. Należała do Potockich, nast. do Feliksa Sobańskiego, dziś do spółki cukrowarnej w Trościańcu. 7.) A., mała wś, pow. hajsyński, wraz z wsią Łojowcami ma dusz męz. 215. Ziemi włośc. 474 dz., ziemi obywat. używalnej 511 dz., nieużyt. 40 dzies. Należała do Lenkiewiczów, Kuleszy, dziś Skobelcyna. 8.) A.,wś, pow. jampolski, ludn. 634, ziemi włośc. 987 dz., ziemi obyw. 903 dz. Należy do Sobańskich. 9.) A., wś, pow. winnicki, ludn. dusz męz. 53, ziemi włośc. 114 dz., ziemi obywat. 272 dz., dawniej Puchalskiego, dziś Berezańskiego. 10.) A., wś, pow. płoskirowski, gm. i par. Satanów; ludn. 106 dusz męz., rozl. 121 dz. ziemi włośc. Należy do satanówskiego klucza hr. Maryi Potockiej. Ob. Satanów. Dr. M. 11.) A., wś, pow. nowogradwołyński, od Lubomirskich-Zwiahelskich, przeszła na Uwarowych przy końcu zeszłego stulecia, leży nad rz. Słuczą, w ładnej miejscowości, z ładną rezydencyą, własność Wiaczesława Uwarowa. Należy do gminy Romanowieckiej, dusz męz. 78, ziemi włościań. 216, ziemi obywat. 2269 dz. L. R. 12.) A. wś, w pow. ihumeńskim, własność Artemowa, 600 dz. gruntu dworskiego.

Aleksandrów Łęczycki, ob. Aleksandrów.

Aleksandrów Nowy, fol. donacyi Góra Bałdrzychowska (ob.), pow. łęczycki, gm. Poddębice, rozl. morgów 607.

Aleksandrowo,-ów, 1). osada, gm. Służewo, pow. nieszawski, ze st. pograniczną dr. żel. Warsz. Bydg., zwana też Aleksandrowem pogranicznym, komora celna I klasy, należy do sądu gm. I okręgu w Nieszawie. Posiada st. pocz. i telegraf. międzynarodową, cerkiew prawosławną (od 1877 r.), aptekę; katol. kośc. paraf. w Służewie, odl. od Warszawy W. 211. W ciągu 1876 r. przez tutejszą komorę weszło towarów za 18,585,143 wywieziono za 8,107,749 r. W r. 1877 r. samego zboża wywieziono 6,126,000 pudów. Opłaty celne wyniosły w 1878 r. 2,081,978 rub. metalicznych i 32,466 kredytowych. A. założone zostało na terytoryum majętności Białebłoto. W 1879 r. w miesiącu sierpniu miał tu miejsce zjazd cesarza niemieckiego Wilhelma z Naj. Ces. Ros. Aleksanrem II. Korzystając z pobytu Naj. Pana ludność katolicka otrzymała pozwolenie na zbudowanie w A. kościoła katol., który stanie pod wezwaniem św. Aleksandra. 2) A., wś. pow. wiłkowyski, gm. Bartniki, składa się ż kilku części, z których jedna nosi nazwę Aleksandrowo-Olszanka (ob. Olszanka) i stanowi oddzielną posiadłość, inne części pod ogólną nazwą Aleksandrowo-Porowsie (ob. Porowsie) mają kilku właścicieli. 3.) A. wś, pow suwalski, gm. Kuków, o milę od miasta gub. Suwałki położona, liczy mk. 175, z tych 88 mężczyzn