Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/29

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


i 87 kobiet, a dm. 33. Ma szkołę elementarną dla dzieci starowierców.

Aleksandrowo, 1.) gm., pow. lidzki, liczy 332 dm. 3126 włośc., ob. pł. Zarząd gminy w wiosce Polećkiszkach. Gm. liczy 39 wsi, składa się z 4 okręgów wiejskich: 1) Grodzieńsk. 2) Kozakowszczyzna. 3.) Narkuszki. 4) Rakliszki. Gm. należy do 3-go okręgu pokoju w mieście Ejszyszkach, oraz do 3-go cyrkułu powołanych do służby wojskowej z pow. 1idz, w m. Ejszyszkach. 2.) A., gm. pow. święciański, liczy 460 dm., 4490 włośc. ob. płci. Zarząd gminy w wiosce Zykojniach, gm. składa się z 5 okręgów wiejskich: 1) Stracza. 2) Podolce. 3) Żeladzię. 4) Swirany. 5) Budrany. Liczy 95 wsi, należy do 3-go okr. pokoju w mieście powiatowem Swięcianach, oraz do 1-go cyrkułu powołanych do służby wojskowej w pow. święc. w m. Swięcianach. 3.) A., gm., pow. trocki, liczy 672 dom., 6700 włośc. ob. płci, gm. składa się z 13 okręgów wiejskich, 75 wsi. Okręgi te są: 1) Olita. 2) Domontańce. 3) Niemonajce. 4) Halintany. 5) Geczełowka. 6) Dawgi. 7) Daszkańce. 8) Mieluny. 9) Czyżuny. 10) Zwirźdany 11) Ilginiki. 12) Szwabiszki. 13) Potarańce. Gm. nalezy do 2-go okręgu pokoju i do służby wojskowej z pow. trockiego w m. Mereczu. 4) A. fol. w pow. trockim. 5) Por. Aleksandrów. F. O.

Aleksandrowo, 1.) A., niem. Alemandersruhe, folw., pow. pleszewski, ob. Klenka. 2.) A., niem. Alexanderhof, folw. pow. babimoski. ob. Borny. 3.) A., kol. pow. szubiński; 3 miejsc.: A., Bagno i gburstwo Hammerwerder; 143mk., 106 ew., 37 kat., 29. analf.; 21 dm. 4) A., wś szlach., pow. wyrzyski; 54 mk., wszyscy kat., 26 analf.; 8 dm. 5.) A. zniemczone Sandau, pow. bydgoski, król. leśnictwo; 11 mk., 10 ew., 1 analf.; 1 dm 6.) A. kolon., pow. szamotulski, ob. Biezdrowo. 7.) A. piec wapienny, pow. międzychodzki, ob. Zatumie stare. 8.) A. folw. pow., krobsi, ob. Bodzewo. 9.) A. folw. pow. krobski, zob. Żytowiesko. 10.) A. niem. Alexandern, folw. pow. mogilnicki, ob. Rybitwy. 11.) A. folw., pow. mogilnicki, ob. Śrebrna-GóraM. St. 12.) A. folw. pow. toruński, do dóbr Pluskowęs należący, 13 mk. katol. 13.) A. niem. Alexanderhof, folw. w pow. lubawskim, należący do Trzciana, 35 mk. katol. 14.) A. wś, w pow. ełckim.

Aleksandrów Pograniczny, ob. Aleksandrowo.

Aleksandrowsk, wś, pow. sejneński, gm. Krasnopol, par. Wigry, st poczt. Suwałki, 343 mk., 60 dm.

Aleksandrowsk, m. w gub. ekaterynosławskiej, st. poczt. i st. dr. ż. łozowsko-sewastopolskiej.

Aleksandrowska, wś, pow. dorohobuski gub. smoleńskiej, o ćwierć wiorsty od st. dr. ż. moskiewsko-brzeskiej t. n.; st. p.

A1eksandrya, 1). mko pow., rówieński, nad Horyniem, z przystanią rzeczną, 1932 mk. Szkoła początkowa, fabryka sukna, garbarnie, olejarnie. Posiada A. cerkiew i paraf. kościół katol. Zaślubin M. B., z muru 1862 wzniesiony. Parafia katol. (od r. 1675) dek. rówieńskiego: dusz 1257, kaplica w Zaborolu. 2). A. mko i wś rząd., pow. telszewski, nad rz. Guntens, o 53 w. od Telsz, w par. szkudzkiej, Filialny kościół S. Krzyza, murowany, odwieczny, 1864 odnowiony przez parafian. 3). A. okrąg wiejski, pow. dziśnieński, gm. Stefanopol, liczy w swoim obrębie wsie: Górowce, Sznitki, Kozłowce, Papszuły. 4). A. wś, pow. brzeski, gub. grodzieńska, dawniej st. p. a dziś st. dr. żel. brzesko-kijowskiej, między Brześciem litewsko. a Małorytem, o 23 w. od Brześcia. 5). Ob. Białacerkiew. F. S.

Aleksandrya, m.pow. gub. chersońskiej, o 322 w. od Odessy, 1424 od Petersburga, 10521 mk. Główne zajęcie mieszk. rolnictwo i hodowla bydła. A. powiat obejmuje 8621 w. kw.

Aleksandrya, Nowa, ob. Nowa Aleksandrya.

Aleksandryszki, 1). Okrąg wiejski, pow. trocki, gm. Jewije, liczy w obrębie swoim wsie: Dyronony, Henie, Puszczewo, Ugrumówka, A., Grabiały, Mitkiszki, Żatysze, Zabarole, K1ikuny, Rawiliszki; zaśc.: Natoki, Klikuny. 2). A. wś i folw., pow. trocki, na wzgórzu, o 1 w. od Wilii, o 2 mile od st. dr. żel. Jewije, naprzeciw Kiernowa.

Aleksicze, wś, pow. rzeczycki, w 2-im stanie policyjnym (jurewickim), w 3-im okręgu sądowym (narowlańskim) niedaleko drogi wiodącej z Chojnik do Jurewicz, z prawej strony. Miejscowość głucha, poleska. Al. Jel.

Aleksiejewska, 1). wś w pow. chwałyńskim gub. saratowskiej, między Wolskiem a Chwałyńkiem, st. poczt. 2). A. (Kirgul), wś, pow. łaiszewski gub. kazańskiej, między Łaiszewem a Czystopolem, st. poczt.

Aleksiejówka, 1). wś, pow. suwalski, gm. Hutta o 2 m. od Suwałk, liczy: 2 domy, 13 mk. 2). A. wś, pow. winnicki, 500 mk. Ziemi obyw. 550 dz. Ziemi włośc. 592 dz.; należy do Hanickiej. 3). A. wś, pow. olhopolski, 341 dusz: męz., 675 dz. ziemi włościan a 1000 dz. ziemi obywat.; własność Konstantego Hejmana. 4). A. folw. przy wsi Harmaki, pow. trocki, ziemi 961 dz., należy do Kononienkowa.

Aleksiejówka, mko, pow. biriucki. gub. woroneskiej, między Biriuczem i Ostrohożskiem, st. poczt., o 1340 w. od Petersburga, 14069 mk.

Aleksiejuny, wś, pow. trocki, dawniej własność ks. Ogińskiego.

Aleksin, m. pow. gub. tulskiej od 1777 r., o 52 w. od Tuły, o 798 W. od Petersburga, u zbiegu Mordówki z Oką, o 3¼ w. od st. t. n. dr. żel. riażsko-wiaziemskiej, w 1396 r. stanowiło granicę