Séng-gĭng/Cháung-sié Gé/5

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Dâ̤ 5 Ciŏng[edit]

Siék gì giāng-sŏng.

5:1 Ā-dŏng hâiu-iô gì cŭk-puō gé diŏh â-dā̤. Dŏng-nĭk Siông-dá̤ cháung-cô̤ nè̤ng, sê bìng Siông-dá̤ gì iông-sék cô̤ gì.
5:2 Cháung-cô̤ nàng gâe̤ng nṳ̄, dŏng lâng ciáh nè̤ng sêu cháung-cô̤ nĭk, Siông-dá̤ cé̤ṳk-hók ĭ, chĭng ĭ có̤ nè̤ng.
5:3 Ā-dŏng siŏh-báh-săng-sĕk huói, bô săng lā giāng, ciéu cê-gă gì iông-sék, chĭng ĭ gì miàng Siék.
5:4 Ā-dŏng săng Siék hâiu, câi-sié báik báh nièng, gó săng ô nàng nṳ̄ giāng.
5:5 Ā-dŏng hiōng sêu gê̤ṳng-cūng gāu-báh-săng-sĕk huói, ciáh sī.
5:6 Sié siŏh-báh-lìng-ngô huói săng Ī-nò̤-sê̤ṳ.
5:7 Sié săng Ī-nò̤-sê̤ṳ hâiu, câi-sié báik-báh-lìng-chék nièng, gó săng ô nàng nṳ̄ giāng.
5:8 Sié hiōng sêu gê̤ṳng-cūng gāu-báh-sĕk-nê huói, ciáh sī.
5:9 Ī-nò̤-sê̤ṳ gāu-sĕk huói săng Găi-nàng.
5:10 Ī-nò̤-sê̤ṳ săng Găi-nàng hâiu, câi-sié báik-báh-sĕk-ngô nièng, gó săng ô nàng nṳ̄ giāng.
5:11 Ī-nò̤-sê̤ṳ hiōng sêu gê̤ṳng-cūng gāu-báh-lìng-ngô huói, ciáh sī.
5:12 Găi-nàng chék-sĕk huói săng Mā-lĕk-liĕk.
5:13 Găi-nàng săng Mā-lĕk-liĕk hâiu, câi-sié báik-báh-sé-sĕk nièng, gó săng ô nàng nṳ̄ giāng.
5:14 Ī-nò̤-sê̤ṳ hiōng sêu gê̤ṳng-cūng gāu-báh-ék-sĕk huói, ciáh sī.
5:15 Mā-lĕk-liĕk lĕ̤k-sĕk-ngô huói săng Ngā-liĕk.
5:16 Mā-lĕk-liĕk săng Ngā-liĕk hâiu, câi-sié báik-báh-săng-sĕk nièng, gó săng ô nàng nṳ̄ giāng.
5:17 Mā-lĕk-liĕk hiōng sêu gê̤ṳng-cūng báik-báh-gāu-sĕk-ngô huói, ciáh sī.
5:18 Ngā-liĕk siŏh-báh-lĕ̤k-sĕk-nê huói săng Ī-nŏk.
5:19 Ngā-liĕk săng Ī-nŏk hâiu, câi-sié báik-báh nièng, gó săng ô nàng nṳ̄ giāng.
5:20 Ngā-liĕk hiōng sêu gê̤ṳng-cūng gāu-báh-lĕ̤k-sĕk-nê huói, ciáh sī.
5:21 Ī-nŏk lĕ̤k-sĕk-ngô huói săng Mā-tū-sák-lăk.
5:22 Ī-nŏk săng Mā-tū-sák-lăk hâiu, ĭ gâe̤ng Siông-dá̤ cà̤ giàng,[1] bô câi-sié săng-báh nièng, gó săng ô nàng nṳ̄ giāng.
5:23 Ī-nŏk hiōng sêu gê̤ṳng-cūng săng-báh-lĕ̤k-sĕk-ngô huói.
5:24 Ī-nŏk sū hèng â̤ hăk diŏh Siông-dá̤, Siông-dá̤ ciék ĭ kó̤, ĭ cêu mò̤ diŏh ciā sié-găng.
5:25 Mā-tū-sák-lăk siŏh-báh-báik-sĕk-chék huói săng Lăk-mĕk.
5:26 Mā-tū-sák-lăk săng Lăk-mĕk hâiu, câi-sié chék-báh-báik-sĕk-nê nièng, gó săng ô nàng nṳ̄ giāng.
5:27 Mā-tū-sák-lăk hiōng sêu gê̤ṳng-cūng gāu-báh-lĕ̤k-sĕk-gāu huói, ciáh sī.
5:28 Lăk-mĕk siŏh-báh-báik-sĕk-nê huói, săng giāng,
5:29 chĭng ĭ gì miàng Nò̤-ā[2], gōng: "Ià-huò-huà có ciā dê, sāi nguāi chiū lā̤ cô̤-cáuk sêu hṳ̄ sâ̤ lò̤-kū, dăng ciā giāng dék-dék ăng-ói nguāi."
5:30 Lăk-mĕk săng Nò̤-ā hâiu, câi-sié ngô-báh-gāu-sĕk-ngô nièng, gó săng ô nàng nṳ̄ giāng.
5:31 Lăk-mĕk hiōng sêu gê̤ṳng-cūng chék-báh-chék-sĕk-chék huói, ciáh sī.
5:32 Nò̤-ā ngô-báh huói, săng ô Siēng, Hàng, Ngā-hók.

  1. Iâ ĭk siàng: "Ĭ sū có̤ â̤ hăk diŏh Siông-dá̤."
  2. Huăng-ĭk cêu sê "ăng".

Sèng 1 ciŏng · Â 1 ciŏng · Diōng kó̤ «Cháung-sié Gé» mŭk-liŏh