Séng-gĭng

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Séng-gĭng  (1908) 
Séng-gĭng is the Holy Bible in Min Dong, whose language code is cdo.
  • 中文:这是《圣经》的福州话罗马字版本。福州话的语言代码是cdo
  • Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄/閩東語: Cuòi sê «Séng-gĭng» gì Hók-ciŭ-uâ Lò̤-mā-cê bēng-buōng. Hók-ciŭ-uâ gì ngṳ̄-ngiòng dâi-mā sê cdo. / 嚽是《聖經》其福州話羅馬字版本。福州話其語言代碼是cdo
Séng-gĭng Ciòng-cṳ̆

Mŭk-liŏh[edit]

Gô-iók (The Old Testament)[edit]

Sĭng-iók (The New Testament)[edit]