Séng-gĭng/Chók Aĭ-gĭk Gé

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Séng-gĭng  (1908) 
Chók Aĭ-gĭk Gé
Eastern Min version of Book of Exodus, written in Foochow Romanized.

← Cháung-sié Gé · Diōng kó̤ «Séng-gĭng» mŭk-liŏh · Lé-ê Gé →