Qısebend

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Template:PadA
 • A, a n : <nm.> Herfa alfabeyê Zazakiya yewıne
a¹ m : <zm.> Zemirê kesê hirêyıne, yewkek; herunda yew namey de gureniyeno, seba keso ya zi çiyo ke name beno ey mocneno u cınsê cıyo gramerki maykeko.
 vt. ada, aday¹, aya¹, aya². 
a² m : <s.> 
 vt. aya³
a4 : <...> 
 vt. ha

a cêr : vt. acêr a cor : vt. acor a nıka : vt. anka a vorde :
a- : <vb.> 

abiyayene [ben- a, bi- a, ab-] : <wq.v.> abiyayış n : <fn.v.>
açarnayene [çarnen- a, çarna- a, açarn-] : <wq.v.> açarnayoğ n : <sn.v.> açarnayoğe m : <sn.v.> açarnayış n : <fn.v.>
adayene [dan- a, da- a, ad-] : <wq.v.> adayış n : <fn.v.>
ageyrayene [geyren- a, geyra- a, ageyr-] : <wq.v.> ageyrayış n : <fn.v.>
akerdene [ken- a, kerd- a, aker-] : <wq.v.> akerde n : <sn.v.> akerdış n : <fn.v.> akerdiye m : <sn.v.>
-a- : <pb.> Wextqısanê Zazaki de yew rıstımê de wextê verio.

biyayene [ben-, bi-, b-] : <wq> geyrayene [geyren-, geyra-, -geyr-] : <wq>
Abas n : <nm.> Jû eşira Zazayana.
 vt. Avas

Abasan <...> : <nm.v.> vt. Avasu
Abasıc n : <nm.v.> Keso ke mensubê eşira Abasano. vt. Avasız Abasıce m : <nm.v.> Kesa ke mensuba eşira Abasana. vt. Avasıze Abasıci x : <nm.v.> Mensubê eşira Abasan. vt. Avasıji
Abdel n : <nm.> Jû eşira Zazayana.
 vt. Avdel, Ewdal

Abdelan : <...> : <nm.v.> vt. Avdelu
Abdelıc n : <nm.v.> Keso ke mensubê eşira Abasano. vt. Avdelız Abdelıce m : <nm.v.> Kesa ke mensuba eşira Abasana. vt. Avdelıze Abdelıci x : <nm.v.> Mensubê eşira Abasan. vt. Avdelıji
abdest n : <nm.>
 <hm.> destawe

abdestxane n : <nm.pb.>
abı : <...>
 abı asan : <...>
Abican n : <nm.>
 vt. Abidjan
aboqat n : <nm.> → avoqat
 aboqate m : <nm.> → avoqate
Abuca m : <nm.>
 vt. Abuja
acan n : <nm.>
 vt. ajan

acane m : <nm.>, vt. ajane
acitator n : <nm.>
 vt. ajitator

acitatore m : vt. ajitatore
aciye m : <nm.> 
 < Tr. : acı
ad n : <nm.> → ehd
 Ado Khan n : nm.tk.Ehdo Kıhan
adar n : <nm.> vt. awdar, edar, hm. mart 
 adar m : <nm.> vt. adarı, hm. marte
 
 • aday¹ m : <zm.> → a¹
ade n : <nm.>
 < Tr. : ada

Adeyê Çafarini x : Adeyê Farsi x : Adeyê Marşali x : Adeyê Sılêmani x : Adeyê Xarki x :
adır n : <nm.>
 vt. adıl

adırca n : <nm.pb.> hm. adırgan adırgan n : <nm.pb.> hm. adırca adırge n : <nm.v.> Hacetê de adırwekerdışi. No hacet, ebe kemere u asın yeno meydan. Pê naine ro kemere ser, be asın yeno pırodayış u çhikê ke cı ra perrenê ê pê vêşnenê.
adırın n : <s.> adırıne m : <s.>
adır wekerdene [adır ken- we, adır kerd- we, adır weker-] : <wq.pb.> adırwekerdış n : <nm.pb.>
adi n : <s.>
 adiye m : <s.>
 • ağwe m : → awe
 • Ala içun : (< Tr. Allah için), vt. Alayçun, seba Heqi, semedê Homay ra, qandê Ellay rê.
 • ala² : vt. hala
 • alayiye m : vt. alaye, Qısımê eskeriyao ke hirê taburan ra yeno meydan.
 • Alan x : Jû eşira Zazayana.
 • Alıc n : vt. Alız, Mensubê eşira Alan
 • Alıce m : vt. Alıze, Mensuba eşira Alan
 • Alıci x : vt. Alıji
 • alawutış : → alawıtış
 • Alayçun : → Ala içun
 • albaz n : vt. alboz, → embaz
 • albaze m : vt. alboze, → embaze
 • alışke m : vt. alıske, lıske, aluşke
 • Aliyan : → Ali
 • altun n : → zern
 • alvaz n : vt. alvoz, → albaz
 • alvaze m : vt. alvoze, → albaze
 • Alzan : vt. Alzu
 • Alzıc n : vt. Alzız, Mensubê eşira Alzan
 • Alzıce m : vt. Alzıze, Mensuba eşira Alzan
 • Alzıci x : vt. Alzıji
 • amaene [yen-, am-, -êr-] : < ameyene, vt. amayine, ameyine
 • ame m : → eme
 • amnan n : vt. amınan, amnon, amnun
 • amocıne m : vt. amojıne, → emcıni
 • amr n : → emr
-an : <pb.>, Peybendê halê çewtio be formê xeylê.
 vt. (> -a), -on (> -o), -un (> -u)
 • anatomiye m : Zanışiya ke awankerdışê cından sero geyrena cı.
 • antene [ancen-, ant-, -anc-] : vt. ancıtene, ontene, untene
 • antropolociye m : Zanışiya ke insanan/merduman sero geyrena cı.
 • ap n : hm. ded, bıraê pi
 • aqelışiyaene :
 • aqelışiyayış n :
 • aqılıyaene :
 • aqılıyayış n :
 • arê n : vt. arıye, ayre
 • arıye n : → arê
 • asaene [asen-, asa-, -as-] : vt. hasaene
 • Aslanan : vt. Arslanan, Aslanu
 • Aslanıc n : vt. Aslanız, Mensubê eşira Aslanan
 • asmên n : vt. azmin, Cao kheweo ke erdi ra cor aseno u tawo ke hewri çıne bi estarey pıra bereqiyenê.
 • aşanayış n :
 • aşnawıtene [aşnawen-, aşnawıt-, -aşnaw-] : → eşnawıtene
 • aw m : → awe
 • awe m : vt. ağwe, aw, awke, uwe
 • awke n : → awe
 • awre m : vt. awıra
 • awıra m : → awre
 • ay² m : → aye
 • aya² : → a¹, aye
 • aya³ : → a²
 • aye m : vt. ae, aday², ay², aya²
 • azıknaene :
 • azıknayış :
Template:PadB

B, b : Herfa alfabey Zazakiya dıyıne.

bacar n : <nm.>, vt. bajar, hm. sûke 

Hal: bacar (hr., yk.) - bacari (hç., yk.) bacari (hr., x.) - bacaran (hç., x.)
İzafeyê namey: bacarê (iz.hr.n.) - bacar (iz.hç.n.) bacarê[n] (iz.hr.x.) - bacaranê (iz.hç.x.)
İzafeyê sıfeti: bacaro (iz.hr.n.) - bacario (iz.hç.n.) bacarê[n] (iz.hr.x.) - bacaranê (iz.hç.x.)
Kopula: bacaro (kop.hr.n.) - bacario (kop.n.) bacarê (kop.hr.x.) - bacaranê (kop.n.)
Ebe zıwananê binan ra: Tr. kent, şehir - Kr. bajar - Far. ... - Er. ... - Al. Stadt - İng. city - Fr. ...
bacarê dınya x : bacarê Zazayan x :
Badil :
 Badilan : vt. Badilu
 Badilıc n : 
 Badilıce m : 
 Badilıci x : 
 Badilu : → Badilan
 • bar kerdene [bar ken-/ken- bar, bar kerd-/kerd- bar, bar ker-] :
baz n :
 bazık n :
bınêne m :
bırc n :
 bırcık n :
bine m :
biyaene [kopula/ben-, bi-, -b-] : <wq.>

biyaye n : <sn.v.> biyayiye m : <sn.v.>
biyayoğ n : <sn.v.> biyayoğe m : <sn.v.>
biyayış n : <fn.>
Template:PadC
 • cênetik n : Zanışiya ke zey yewbini biyena cındeyan sero geyrena cı.
 • cêolociye m : İlmo ke geyreno tarixê dınya u bılxassa bunya tholey (qabuğê) dınya.
 • cınıtene [cınen-, cınıt-, -cın-] : v. cenaene
 • cu n : hm. heyat
 • cuyaene [cuyen-, cuya-, -cuy-] : v. cüaene
Template:PadÇ
çarnayene [çarnen-, çarna-, -çarn-] : <wq.>
 çarnayoğ n : <sn.n.> 
 çarnayoğe m : <sn.m.> 
 çarnayış n : <fn.>
çım² n : <nm.> Organo ke insan u heywani pê vênenê.
 vt. çem, çısm
 • çın- [çıniyo, çıniya, çıniyê] : vt. çin-
 • çin- [çino, çina, çinê] : → çın-
Template:PadD
 • diyaene [vênen-/vinen-, di-, -vên-/-vin-] : vt. vênaene, vinaene
 • do¹ n : 1. Mast ke kerd meske sana, ron kerd top werte ra vet, qısımo awıno ke pey de maneno. 2. Masto ke awe kerde cı çılqılt / têv da.
 • do² n : → dew
 • doman n :
Template:PadE
 • eba n : vt. aba, hm. ebiye
 • ebe : → be
 • ebiye m : vt. eviye, hm. eba
 • ehd n : vt. ad
 • embaz n : vt. albaz, alboz, alvaz, alvoz, elboz, emaz, enbaz, ınbaz, olvoz,

umbaz; hm. heval

 • embaze m : vt. albaze, alboze, alvaze, alvoze, elboze, emaze, enbaze, ınbaze, olvoze, umbaze; hm. hevale
 • eme m : vt. ame, emı, ımı, ome, hm. emıke, waa pi
 • emı m : → eme
 • ercan n : vt. erjan, erzan, ucız, 1. Çiyo ke vaiya xo zaf niya. 2. Çiyo ke qimetê xo kemio
 • ercane m : vt. erjane, erzane, ucıze, 1. Çiyo ke vaiya xo zaf niya. 2. Çiyo ke qimetê xo kemio
 • Ermeni n : vt. Armeni, Hermeni
 • est- [esto, esta, estê] :