Bıra

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Nê býra tý xo nasnêkena Vana, her çi zon Dina ki reynon ra Lýngê to nêresenê hardi Sarê to cor rao Berz ra perrena ra Xebera to çina Gýnena ro çalýke ro

Heya! Tý her çi zonena Koê Çinkangi Sukê Urýþi Karkerê Pariþi

Çý hêf ke Verê pýrnýka xo nêvinena Sarri re rae musnena Tore se vaji Tý nêwesa..!

Hona umýdê mý nêbýrýyo Ítiqatê mý tore yeno Xode rýnd niade Destê xo rew býze Dina vurina Býnde manena

Çımey[edit]