Pitla Storia bibia/14

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pitla Storia bibia
Ujep tla cësa de Putifar

Ujep tla cësa de Putifar.


I marcadënc à menà Ujep tl Egit y l à vendù a n gran Seniëur, che ova inuem Putifar. Chël Bel Die fova cun Ujep y lasciova pro che dut chël, che l fajova, ti jisse bën fat. Nce l Seniëur, si patron ti ulova bon a Ujep y l metova a cialé su sëura duta la cësa.

Ma Putifar ova per fëna na drë rie ëila, che ulova tré Ujep al picià. Ma Ujep n'à ulù n savëi nia y à dit: "Co dëssi pa ie pudëi fé tan n gran mel y cumëter picià contra mi Die! Ujep ie stat fërm te si minonga y ne n'à ulù n savëi.

N di pea chësta rie ëila Ujep per l mantel y uel l tenì. Ujep ti lascia l mantel tla mans y se n ie mucià. De chësc s'à chësta ëila drët dessenà. La ie jita y i à mustrà l mantel a si uem y à dit: "Ujep ie unit ite da mé y à ulù me tré al picià. Te chëla ei ie svaià. Po' al lascià l mantel y se n ie mucià."

Putifar à cherdù ala paroles de si fëna. Ël s'à dessenà dassënn y à fat mëter Ujep te perjon.

"L timor de Die ie l scumenciamënt dla sapienza."