Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/223

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


„Podróże po Bieskidach“ (Biblioteka Warsz., 1848 III).

Biesna, wś, pow. gorlicki, o 4 kil od st. p. Bobowa, w par. rz.-kat. Siedliska.

Biesowo i Biesówko, niem. Gross- i Klein Boessau, dwie wsie, pow. reszelski, niedaleko st. poczt. Rothfliess. B. stanowi parafią katol., dotąd czysto polską.

Biesowo, niem. Bissau, wś, pow. gdański, st. p. Żukowo, ma 1480 m. rozl. W r. 1648 należała do Kruzy.

Biessellen (niem.), ob. Bieża.

Biesterfeld, Biesterfelde, ob. Bystrze.

Biestern, ob. Bystry.

Biestrzyków, wielki i mały, wieś, powiat nowo-radomski, gmina Dmenin, parafia Rzejowice (dla B. wielkiego) i Chełmno (dla B. małego), na prawo ode drogi z Radomska do Przedborza, należy do cząstkowych właścicieli. W 1827 r. B. wielki miał 21 dm., 174mk.; B. mały 25 dm. i 201 mk.

Biestrzykowice, niem. Eckersdorf, wś, pow. namysłowski, z parafią katol. dek. namysłowskiego. Do dóbr B. należą folwarki Zielony Dąb, Kuźnica, Piaseczne i Rogalski Młyn.

Biestrzynnik, wś, pow. opolski, o 3 mile od Opola, niedaleko Małopanów, przeszło pół mili długa, miała dawniej hutę szklaną.

Bieszczad, ob. Beskidy i Karpaty.

Bieszenkowicze, mko, pow. lepelski, nad Dźwiną Zachodnią, poniżej ujścia Krywinki, przy trakcie z Witebska do Boczejkowa i Lepla, st. p. i zwyczajna st. tel., 4638 mk obojej płci. Dwór gościnny z 60 sklepów murowany, cerk. prawosł. przez Piotra I zał., 4 szkoły żydowskie. Wielki jarmark w lipcu (towarów przywożą przeszło na 600 tys. rs.). Znaczne dobra B. są własnością hr. Chreptowicza, wnuka ostatniego kanclerza Rzplitej Polskiej. Parafia-katolicka B. dek. lepelskiego, ma dusz 1050. Kościół śś. Kazimierza Wyzn. i Rafała Arch., zbudowany 1876 kosztem ks. Kiersnowskiego i ze składek, na miejscu dawnego z 1785, wzniesionego przez ks. Laskowskiego. Kaplica w Wodopojach.

Bieszenowa, ob. Beseniowa.

Bieszewo, ob. Bieżewo.

Bieszki, niem. Bieschke, wś, pow. wejherowski, pod Puckiem, par. mechowska, o półtorej mili od Wejherowa.

Bieszkowice, Zbieszkowice, niem. Gross i Klein Bieschkowitz, dobra szlach., pow. wejherowski, niedaleko st. poczt. Kielno i par. Kielno, należą do klucza wejherowskiego, o 2 mile od Wejherowa.

Bieszkowo, Bieszkowy, niem. Bieschkowo, wś, pow. wejherowski, niedaleko st. poczt. Kielno, parafia kieleńska, o 19 kilometrów od Wejherowa.

Bieśliń, wieś, pow. mogilnicki, 13 dm.; 136 mk.; wszyscy kat.; 70 analf.; st. poczt. i kol. żel. w Trzemesznie o 5 kil. M. St.

Bieśnik, 1.) wś, pow. brzeski, w Galicyi, o 4 kil. od st. p. Zakluczyn, ma 1081 morg rozl., 39 dm., 206 mk., parafia łaciń. w Zakluczynie, leży niedaleko gościńca wojskowego z Gdowa do Ciężkowic; kasa pożyczkowa gminna. Obszar dworski należy do majoratu hr. Lanckorońskich. 2.) B., wieś, powiat gorlicki, o 9 kil. od Gorlic, w parafii rzym.-katolickiej Szalowa.

Bieśninka, strumień, wytryska w obrębie gm. Woli łużańskiej, w pow. gorlickim, z pod północnego stoku góry Bieśnika (696 m.), płynie zrazu na północ przez Wolę łużańską, poczem zwraca się na północny zachód przez Łużną, Biesnę i Zborowice i tutaj po 16 kilom. biegu uchodzi z pr. brzegu do Białej Dunajcowej; z dopływów najznaczniejszym jest Szalówka. Br. G.

Bietowo, dobra szlach., pow.starogrodzki, niedaleko st. poczt. Lubichów i w par. lubichowskiej. Rozl. 2879 morg. (1749 ornej ziemi, 745 lasu), gorzelnia. W liczbie mieszk. wspominani pod r. 1648: Zelski, Kętrzyński, Orlewski, Gierkowski.

Biewce, wś, pow. kaniowski, o półtorej wiorsty od rz. Rosi, o 24 w. od Bohusławia, o 26 w. od Olszanicy, st. dr. żel. chwastowskiej. Mieszk. 1901, wyznania prawosławnego. Cerkiew parafialna i szkółka. Należy do Udziałów. Została kupiona z całym bohusławskim kluczem od hr. Branickiego. Ziemi 3007 dz., wybornego czarnoziemu. Zarząd gminny we wsi Kidanówce, policyjny w Bohusławiu.

Biezdrowo, 1.) wieś, pow.szamotulski; 16 dm.; 127 mk.; 30 ew., 97 kat.; 44 analf. Ma kościół parafialny dekan. lwoweckiego (Neustadt bei Pinne). Rodzina Biezdrowskich go wystawiła; księga biskupia wspomina o nim już r. 1439; początkowo drewniany, w XVII wieku już był murowany, kolacyi Andrzeja Poklateckiego. Ku końcowi XVIII w. ks. Jan Morawski, dziekan lwowski, podźwignął upadający kościół i nadał mu nowy kształt. Z pomników znajduje się nagrobek z ciosowego kamienia, wyobrażający rycerza w zbroi, z napisem naokoło, z którego wypływa, że nagrobek ten wystawił Łukasz Bobolicki rodzicom swoim w pierwszej połowie XVII w. B. miało prócz wspomnianych właścicieli jeszcze Szamotulskich, Odalikowskich; od XVIII w. należało do Bnińskich. Obszary rozległe, w których lasy wytrzebiono, nabył w wieku bież. rząd; dobra zaś biezdrowskie obecnie należą do rodziny Kurnatowskich. W parafii biezdrowskiej jest jeszcze kościół w dawnem miasteczku Wartosławiu czyli Nowym moście (Neubrück), założonem w r. 1785 przez Łukasza Bnińskiego, sędziego poznańskiego, starostę