Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika/Bylae 1A

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika  (1996) 
Bylae 1A: Geografiese Gebiede van Provinsies

[Bylae 1A ingevoeg by a. 4 van die Twaalfde Wysigingswet op die Grondwet van 2005 en gewysig by a. 1 van die Dertiende Wysigingswet op die Grondwet van 2007 en by a. 1 van die Sestiende Wysigingswet op die Grondwet van 2009.]

Die provinsie Oos-Kaap

[Afbakening van die provinsie Oos-Kaap vervang by die Dertiende Wysigingswet op die Grondwet van 2007.]

 • Kaart No. 3 van Bylae 1 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 6 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 7 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 8 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 9 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 10 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 11 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005


Die provinsie Vrystaat

 • Kaart No. 12 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 13 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 14 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 15 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 16 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005


Die provinsie Gauteng

[Afbakening van die provinsie Gauteng gewysig by die Sestiende Wysigingswet op die Grondwet van 2009.]

 • Kaart No. 4 in Kennisgewing 1490 van 2008


[Verwysing na Kaart No. 4 vervang by a. 1(a) van die Sestiende Wysigingswet op die Grondwet van 2009.]

 • Kaart No. 17 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 18 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 19 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 20 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 21 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005


Die provinsie KwaZulu-Natal

[Afbakening van die provinsie KwaZulu-Natal vervang by die Dertiende Wysigingswet op die Grondwet van 2007.]

 • Kaart No. 22 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 23 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 24 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 25 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 26 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 27 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 28 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 29 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 30 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 31 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 32 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005


Die provinsie Limpopo

 • Kaart No. 33 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 34 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 35 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 36 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 37 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005


Die provinsie Mpumalanga

 • Kaart No. 38 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 39 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 40 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005


Die provinsie Noord-Kaap

 • Kaart No. 41 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 42 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 43 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 44 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 45 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005


Die provinsie Noordwes

[Afbakening van die provinsie Noordwes gewysig by die Sestiende Wysigingswet op die Grondwet van 2009.]

 • Kaart No. 5 in Kennisgewing 1490 van 2008


[Verwysing na Kaart No. 5 vervang by a. 1(b) van die Sestiende Wysigingswet op die Grondwet van 2009.]

 • Kaart No. 46 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 47 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 48 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005


Die provinsie Wes-Kaap

 • Kaart No. 49 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 50 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 51 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 52 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 53 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005
 • Kaart No. 54 van Bylae 2 van Kennisgewing 1998 van 2005