Biblia/Nove Testamento/Thessalonicenses/2Thessalonicenses 3

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Le Biblia in Interlingua
Secunde Epistola al Thessalonicenses

Secunde epistola al Thessalonicenses[edit]

Capitulo 3[edit]

Requesta de preces[edit]

1Finalmente, preca pro nos, fratres e sorores, a que le parola del Senior se diffunde rapidemente e sia honorate como de facto jam lo es inter vos, 2e a que nos sia liberate de gente perverse e malefic. De facto non omnes ha fide. 3Le Senior, tamen, es fidel, e ille confirmara e protegera vos ab le mal. 4In ultra, nos confide pro vos in le Senior que vos face e facera lo que nos commanda. 5Ora que le Senior dirige vostre cordes verso le amor de Deo e le constantia[1] de Christo.

IIles qui non vive in maniera disciplinate[edit]

6Nos commanda vos, fratres e sorores, in le nomine de nostre Senior Jesus Christo, de retraher vos de fratres que vive in maniera indisciplinate[2] e non secundo le tradition[3] que illes recipeva ab nos. 7Pois que vos ipse sape como vos debe imitar nos, proque nos non comportava nos sin disciplina inter vos; 8nos non mangiava le alimentos[4] de alicuno sin pagar[5] ma con travalio e fatiga nos laborava nocte e jorno pro non gravar super alicun de vos. 9Isto non es proque nos non ha un tal derecto, ma pro devenir un exemplo pro vos a imitar. 10Pois que mesmo quando nos esseva con vos, nos usava dar a vos iste commando: “Si alicuno non vole laborar, non mesmo ille deberea mangiar”. 11Nos audi, de facto, que alicunos inter vos vive in maniera indisciplinate, sin laborar, ma ingerente se in le labor de alteres. 12A istes nos commanda e exhorta in le nomine del Senior Jesus Christo, de laborar quietemente e assi mangiar le pan que illes mesme pro se provideva[6]. 13Ma vos. fratres e sorores, non sia unquam fatigate[7] in facer le ben. 14Ma si qualcuno non obedi al parolas de iste epistola, prende nota special de tal persona e evita su compania a que ille se avergonia. 15Totevia, non considera le como un inimico, ma admonesta le como un fratre.

Conclusion[edit]

16Ora que le Senior ipse del pace dona semper a vos le pace. Le Senior sia con vos omnes. 17Io, Paulo, scribe iste salutos con mi proprie mano. Io face assi in omne mi epistola como signatura personal[8]. 18Le gratia de nostre Senior Jesus Christo sia con vos omnes.

Notas[edit]

  1. O “patientia”.
  2. Super toto “in maniera otiose”, vide vv. 8-11.
  3. O “inseniamento”.
  4. O “le pan”.
  5. “gratuitemente”.
  6. O “que illes mangia le proprie pan, quietemente laborante”.
  7. O “non cessa”.
  8. Durante que epistolas de Paulo esseva sovente scribite per secretarios, scribas.