1949 - მ. ხუბუა - საქართველოს მუზეუმის სპარსული ფირმანები და ჰოქმები

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

მაკარ ხუბუა - საქართველოს მუზეუმის სპარსული ფირმანები და ჰოქმები - წიგნი 1 - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის ინსტიტუტი - - თბილისი - 1949 (185 გვ.)

რედაქტორი:ნიკო ბერძენიშვილი

წიგნის აღწერა:

გამოქვეყნებული დოკუმენტები[edit]