1924 - საისტორიო მოამბე - I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

1924 - საისტორიო მოამბე - I

სრული სათაური:

საისტორიო მოამბე - წიგნი I - საქართველოს ცენტრარქივის გამოცემა - ტფილისი - 1924

რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/201671

სარჩევი
  1. მოგუთა
  2. ფხოელი - მოსოხი
  3. ეტიმოლოგია სიტყვისა სპილენძი
  4. გაგესქუა
  5. აზნაური - ჟინოსქუა
  6. იბერიის მოსახლეობის რიცხვი
  7. საარქივო საქმის შესახებ საქართველოში
  8. მოხსენება ს. კაკაბაძისა ჩრდილ. კავკასიიდან არქივების და სამუზეუმო კოლექციების რეევაკუაციის შესახებ 1923 წ.