1607-1637 წწ. - შეწირულების წიგნი იესე ქვენიფნეველის ძისა ლარგვისის მონასტრისადმი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
1799. ირაკლი II-ის სითარხნის წიგნი ტფილისის წმ. ევსტატის ყმებისადმი.jpg
Qd-9020 სიგელის პირველი კეფი
ქართული სიგელ-გუჯრები


საბუთის დაცულობა[edit]

დედანი:

საბუთის შინაარსი[edit]


საბუთის ტექსტი: ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი III - N 19


ერისთავ ქუენიფნეველის ძე იესე, მისმა თანამეცხედრე როდამი და შვილები ლარგველი და ქვენიფნეველი ლარგვისის მონასტერს სწირავენ ქურთის თემს.

საბუთი დამტკიცებულია ჯვრის გამოსახულებით და სპარსული ბეჭდით

საბუთის დათარიღება[edit]

პირთა ანოტირებულ ლექსიკონში საბუთი დათარიღებულია 1607-1639 წწ., ხოლო ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსში - XVI საუკუნით.

პუბლიკაცია[edit]