ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ/ភាគទី៥

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរ
ភាគទី៥


នៅ​ក្នុង​ភាគ​ទី៥​នៃ​សៀវភៅ​ប្រជុំ​រឿង​ព្រេង​ខ្មែរ​នេះ មាន​ចំនួន២០​រឿង។

 1. ប្រាសាទអង្គរ
 2. ក្រុងភ្នំពេញ
 3. វត្ដវិហារសួរ (នៅខេត្ដកណ្ដាល)
 4. ក្រុងឧត្ដុង្គ (នៅខេត្ដកំពង់ស្ពឺ)
 5. វិហារអដ្ឋរស្ស (ខេត្តកណ្ដាល)
 6. ភ្នំបាយ៉ង់កោរ (នៅខេត្ដតាកែវ)
 7. ប្រាសាទនាងខ្មៅ (នៅខេត្ដតាកែវ)
 8. ប្រាសាទតាព្រំ (នៅខេត្ដតាកែវ)
 9. តាព្រហ្មនៅវត្ដនគរបាជ័យ (នៅខេត្ដកំពង់ចាម)
 10. ភ្នំប្រុសភ្នំស្រី (នៅខេត្ដកំពង់ចាម)
 11. ប្រាសាទព្រហ្មកិល (នៅខេត្ដសៀមរាប)
 12. ភ្នំសំពៅ (នៅខេត្ដបាត់ដំបង)
 13. ភ្នំបាណន់ (នៅខេត្ដបាត់ដំបង)
 14. បឹងទុំលែង (នៅខេត្ដបាត់ដំបង)
 15. ត្រពាំងលាក់នង្គ័ល (នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)
 16. ភ្នំនាងកង្រី (នៅខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង)
 17. វត្ដបញ្ញាជី (នៅខេត្ដកំពង់ធំ)
 18. ភ្នំសន្ទុក (នៅខេត្ដកំពង់ធំ)
 19. ក្រពើឈ្មោះអាធន (នៅ​ស្រុក​សម្បូរ ខេត្តក្រចេះ)
 20. ភ្នំសុពណ៌កាលី