Трїѡ́дїонъ/Сꙋббѡ́та мѧсопꙋ́стнаѧ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Трїѡ́дїонъ
Сꙋббѡ́та мѧсопꙋ́стнаѧ
This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.


Трїѡ́дїонъ,
сі́есть трипѣ́снецъ съ бг҃омъ ст҃ы́мъ,
ѡ҆бдержа́й подоба́ющее є҆мꙋ̀ послѣ́дованїе.


Въ сꙋббѡ́тꙋ мѧсопꙋ́стнꙋю
па́мѧть соверша́емъ
всѣ́хъ ѿ вѣ́ка ᲂу҆со́пшихъ
правосла́вныхъ хрⷭ҇тїа́нъ,
ѻ҆тє́цъ и҆ бра́тїй на́шихъ.


Въ пѧто́къ ве́чера.
[edit]

По предначина́тельномъ ѱалмѣ̀, и҆ ѻ҆бы́чномъ стїхосло́вїи, на Гдⷭ҇и воззва́хъ, поста́вимъ стїхѡ́въ ѕ҃: И҆ пое́мъ ѻ҆смогла́сника стїхи̑ры мч҃нчны трѝ, рѧдова́гѡ гла́са:

И҆ трїѡ́ди подѡ́бны, трѝ. Гла́съ и҃.
Подо́бенъ: Во є҆де́мѣ ра́й:

Ѿ вѣ́ка ме́ртвыхъ дне́сь всѣ́хъ по и҆́мени вѣ́рою пожи́вшихъ бл҃гоче́стнѡ, па́мѧть сотворѧ́юще вѣ́рнїи, сп҃са и҆ гдⷭ҇а воспои́мъ, просѧ́ще прилѣ́жнѡ си̑мъ въ ча́съ сꙋда̀ ѿвѣ́тъ благі́й да́ти, томꙋ̀ самомꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ, все́й сꙋдѧ́щемꙋ землѝ, десна́гѡ є҆гѡ̀ предстоѧ́нїѧ полꙋчи́ти въ ра́дости, въ ча́сти првⷣныхъ, и҆ во ст҃ы́хъ жре́бїи свѣ́тлѣмъ, и҆ достѡ́йнымъ бы́ти нбⷭ҇нагѡ црⷭ҇твїѧ є҆гѡ̀.

Твое́ю кро́вїю человѣ́ки сп҃се и҆скꙋпи́вый, и҆ сме́ртїю твое́ю ѿ сме́рти го́рькїѧ и҆зба́вивый на́съ, и҆ жи́знь вѣ́чнꙋю подаѧ́й на́мъ воскрⷭ҇нїемъ твои́мъ, всѧ̑ ᲂу҆поко́й гдⷭ҇и, ᲂу҆со́пшыѧ бл҃гоче́стнѡ, и҆лѝ въ пꙋсты́нѧхъ, и҆лѝ во градѣ́хъ, и҆лѝ въ мо́ри, и҆лѝ на землѝ, и҆лѝ на всѧ́комъ мѣ́стѣ: цари́ же, сщ҃е́нники, а҆рхїерє́и, мона́хи, и҆ бѣльцы̀ въ во́зрастѣ всѧ́комъ всеро́дномъ, и҆ сподо́би ѧ҆̀ нбⷭ҇нагѡ црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀.

И҆з̾ ме́ртвыхъ воста́нїемъ твои́мъ хрⷭ҇тѐ, не ктомꙋ̀ сме́рть ѡ҆блада́етъ ᲂу҆ме́ршими бл҃гоче́стнѡ. тѣ́мже мо́лимсѧ прилѣ́жнѡ: рабы̑ твоѧ̑ ᲂу҆поко́й во дво́рѣхъ твои́хъ, и҆ въ нѣ́дрѣхъ а҆враа́ма, ѿ а҆да́ма да́же до дне́сь, послꙋжи́вшыѧ тебѣ̀ чи́стѡ, ѻ҆тцы̀ и҆ бра́тїю на́шꙋ, дрꙋ́ги вкꙋ́пѣ и҆ сро́дники, всѧ́каго человѣ́ка, въ житїѝ послꙋжи́вша вѣ́рнѡ, и҆ къ тебѣ̀ преста́вльшасѧ многови́днѡ и҆ многоѡбра́знѡ, бж҃е, и҆ сподо́би ѧ҆̀ нбⷭ҇нагѡ црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀.

Сла́ва, гла́съ и҃: Пла́чꙋ и҆ рыда́ю, є҆гда̀ помышлѧ́ю сме́рть, и҆ ви́ждꙋ во гробѣ́хъ лежа́щꙋю по ѡ҆́бразꙋ бж҃їю созда́ннꙋю на́шꙋ красотꙋ̀, без̾ѡбра́знꙋ, и҆ безсла́внꙋ, не и҆мꙋ́щꙋ ви́да. ѽле чꙋдесѐ! что̀ є҆́же ѡ҆ на́съ сїѐ бы́сть та́инство; ка́кѡ преда́хомсѧ тлѣ́нїю; ка́кѡ припрѧго́хомсѧ сме́рти; вои́стиннꙋ бж҃їимъ повелѣ́нїемъ, ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано, подаю́щагѡ преста́вльшымсѧ поко́й.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ пе́рвый, гла́са. Свѣ́те ти́хїй:

Вмѣ́стѡ же прокі́мена пое́мъ а҆ллилꙋ́їа,
на гла́съ и҃:

Сті́хъ: Бл҃же́ни, ꙗ҆́же и҆збра́лъ и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ гдⷭ҇и, и҆ па́мѧть и҆́хъ въ ро́дъ и҆ ро́дъ. Сті́хъ: Дꙋ́шы и҆́хъ во бл҃ги́хъ водворѧ́тсѧ.

На стїхо́внѣ мч҃нченъ гла́са,
и҆ два̀ ме́ртвєна, і҆ѡа́нна дамаски́на.

Стїхи́ же припѣва́емъ вышеречє́нныѧ: Бл҃же́ни, ꙗ҆̀же и҆збра́лъ и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ гдⷭ҇и, и҆ па́мѧть и҆́хъ въ ро́дъ и҆ ро́дъ, и҆ Дꙋ́шы и҆́хъ во бл҃ги́хъ водворѧ́тсѧ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃: Нача́токъ мѝ и҆ соста́въ зижди́тельное твоѐ бы́сть повелѣ́нїе: восхотѣ́въ бо ѿ неви́димагѡ и҆ ви́димагѡ є҆стества̀ жи́ва мѧ̀ соста́вити, ѿ землѝ ᲂу҆́бѡ тѣ́ло созда́въ, да́лъ же мѝ є҆сѝ дꙋ́шꙋ, бж҃е́ственнымъ твои́мъ и҆ животворѧ́щимъ вдохнове́нїемъ. тѣ́мже сп҃се, рабы̑ твоѧ̑ во странѣ̀ живы́хъ, и҆ въ кро́вѣхъ првⷣныхъ ᲂу҆поко́й.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ то́йже: Мл҃твами ро́ждшїѧ тѧ̀ хрⷭ҇тѐ, мч҃нкъ твои́хъ и҆ а҆пⷭ҇лъ, и҆ прⷪ҇рѡ́къ, и҆ ст҃и́телей, прпⷣбныхъ, и҆ првⷣныхъ, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, ᲂу҆со́пшыѧ рабы̑ твоѧ̑ ᲂу҆поко́й.

Ны́нѣ ѿпꙋща́еши:

Тропа́рь, гла́съ и҃:

Глꙋбино́ю мꙋ́дрости чл҃вѣколю́бнѡ всѧ̑ стро́ѧй, и҆ поле́зное всѣ̑мъ подава́ѧй, є҆ди́не содѣ́телю, ᲂу҆поко́й гдⷭ҇и, дꙋ́шы ра̑бъ твои́хъ: на тѧ́ бо ᲂу҆пова́нїе возложи́ша, творца̀ и҆ зижди́телѧ и҆ бг҃а на́шего.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ то́йже: Тебѐ и҆ стѣ́нꙋ, и҆ приста́нище и҆́мамы, и҆ мл҃твенницꙋ бл҃гопрїѧ́тнꙋ къ бг҃ꙋ, є҆го́же родила̀ є҆сѝ бцⷣе безневѣ́стнаѧ, вѣ́рныхъ сп҃се́нїе.

Є҆ктенїа̀, и҆ ѿпꙋ́стъ.

По ѿпꙋще́нїи же вече́рни, твори́мъ въ притво́рѣ паннѷхі́дꙋ за ᲂу҆со́пшихъ, и҆ пое́мъ канѡ́нъ рѧдова́гѡ гла́са мє́ртвымъ.

На ᲂу҆́трени.
[edit]

По шестоѱа́лмїи, а҆ллилꙋ́їа, на гла́съ и҃.

Тропа́рь, гла́съ и҃:

Глꙋбино́ю мꙋ́дрости чл҃вѣколю́бнѡ всѧ̑ стро́ѧй, и҆ поле́зное всѣ̑мъ подава́ѧй, є҆ди́не содѣ́телю, ᲂу҆поко́й гдⷭ҇и, дꙋ́шы ра̑бъ твои́хъ: на тѧ́ бо ᲂу҆пова́нїе возложи́ша, творца̀ и҆ зижди́телѧ и҆ бг҃а на́шего. [Два́жды.]

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ то́йже: Тебѐ и҆ стѣ́нꙋ, и҆ приста́нище и҆́мамы, и҆ мл҃твенницꙋ бл҃гопрїѧ́тнꙋ къ бг҃ꙋ, є҆го́же родила̀ є҆сѝ бцⷣе безневѣ́стнаѧ, вѣ́рныхъ сп҃се́нїе.

И҆ ѻ҆бы́чное стїхосло́вїе: Речѐ гдⷭ҇ь гдⷭ҇ви моемꙋ̀: Чтꙋ́тсѧ же и҆ слова̀ ѡ҆ ме́ртвыхъ: къ корі́нѳѧнѡмъ въ а҃-мъ посла́нїи. Пою́тъ же сѧ и҆ непоро́чны на двѣ̀ статїи̑, съ припѣ́вы: Бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и, наꙋчи́ мѧ: на гла́съ є҃.

И҆ по ни́хъ
тропарѝ ме́ртвыхъ, гла́съ є҃.

Припѣ́въ: Бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и, наꙋчи́ мѧ ѡ҆правда́нїємъ твои̑мъ.

Ст҃ы́хъ ли́къ ѡ҆брѣ́те и҆сто́чникъ жи́зни и҆ две́рь ра́йскꙋю, да ѡ҆брѧ́щꙋ и҆ а҆́зъ пꙋ́ть покаѧ́нїемъ: поги́бшее ѻ҆вча̀ а҆́зъ є҆́смь, воззови́ мѧ сп҃се, и҆ сп҃си́ мѧ.

А҆́гнца бж҃їѧ проповѣ́давше, и҆ закла́ни бы́вше ꙗ҆́коже а҆́гнцы, и҆ къ жи́зни нестарѣ́емѣй ст҃і́и, и҆ присносꙋ́щнѣй преста́вльшесѧ: того̀ прилѣ́жнѡ мч҃нцы моли́те, долгѡ́въ разрѣше́нїе на́мъ дарова́ти.

Въ пꙋ́ть ᲂу҆́зкїй хо́ждшїи приско́рбный, всѝ въ житїѝ крⷭ҇тъ ꙗ҆́кѡ ꙗ҆ре́мъ взе́мшїи, и҆ мнѣ̀ послѣ́довавшїи вѣ́рою, прїиди́те наслади́тесѧ, и҆̀хже ᲂу҆гото́вахъ ва́мъ по́честей, и҆ вѣнцѡ́въ нбⷭ҇ныхъ.

Ѡ҆́бразъ є҆́смь неизрече́нныѧ твоеѧ̀ сла́вы, а҆́ще и҆ ꙗ҆́звы ношꙋ̀ прегрѣше́нїй: ᲂу҆ще́дри твоѐ созда́нїе влⷣко, и҆ ѡ҆чи́сти твои́мъ бл҃гоꙋтро́бїемъ, и҆ возжелѣ́нное ѻ҆те́чество пода́ждь мѝ, раѧ̀ па́ки жи́телѧ мѧ̀ сотворѧ́ѧ.

Дре́вле ᲂу҆́бѡ ѿ не сꙋ́щихъ созда́вый мѧ̀, и҆ ѡ҆́бразомъ твои́мъ бж҃е́ственнымъ почты́й, престꙋпле́нїемъ же за́повѣди па́ки мѧ̀ возврати́вый въ зе́млю, ѿ неѧ́же взѧ́тъ бы́хъ, на є҆́же по подо́бїю возведѝ дре́внею добро́тою воз̾ѡбрази́тисѧ.

Оу҆поко́й бж҃е рабы̑ твоѧ̑, и҆ ᲂу҆чинѝ ѧ҆̀ въ раѝ, и҆дѣ́же ли́цы ст҃ы́хъ гдⷭ҇и, и҆ пра́вєдницы сїѧ́ютъ ꙗ҆́кѡ свѣти̑ла, ᲂу҆со́пшыѧ рабы̑ твоѧ̑ ᲂу҆поко́й, презира́ѧ и҆́хъ всѧ̑ согрѣшє́нїѧ.

Сла́ва: Трисїѧ́тельное є҆ди́нагѡ бж҃ества̀, бл҃гоче́стнѡ пое́мъ вопїю́ще: ст҃ъ є҆сѝ ѻ҆́ч҃е безнача́льный, собезнача́льный сн҃е, и҆ бж҃е́ственный дш҃е: просвѣтѝ на́съ вѣ́рою тебѣ̀ слꙋжа́щихъ, и҆ вѣ́чнагѡ ѻ҆гнѧ̀ и҆схитѝ.

И҆ ны́нѣ: Ра́дꙋйсѧ чⷭ҇таѧ, бг҃а пло́тїю ро́ждшаѧ во сп҃се́нїе всѣ́хъ, є҆́юже ро́дъ человѣ́ческїй ѡ҆брѣ́те сп҃се́нїе: тобо́ю да ѡ҆брѧ́щемъ ра́й, бцⷣе чⷭ҇таѧ бл҃гослове́ннаѧ.

А҆ллилꙋ́їа, три́жды.

Посе́мъ є҆ктенїа̀ ѡ҆ ᲂу҆со́пшихъ: Па́ки и҆ па́ки:

І҆ере́й мл҃твꙋ: Бж҃е дꙋхѡ́въ: Мы́ же: Гдⷭ҇и поми́лꙋй, м҃.

И҆ по возгла́сѣ сѣда́ленъ, гла́съ є҃:

Поко́й сп҃се на́шъ, съ првⷣными рабы̑ твоѧ̑, и҆ сїѧ̑ вселѝ во дворы̀ твоѧ̑, ꙗ҆́коже є҆́сть пи́сано: презира́ѧ ꙗ҆́кѡ бл҃гъ прегрѣшє́нїѧ и҆́хъ вѡ́льнаѧ и҆ невѡ́льнаѧ, и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же въ вѣ́дѣнїи и҆ не въ вѣ́дѣнїи, чл҃вѣколю́бче.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Ѿ дв҃ы возсїѧ́вый мі́рꙋ хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆ сы́ны свѣ́та то́ю показа́вый, поми́лꙋй на́съ.

Стїхосло́вимъ же: Гдⷭ҇ви пое́мъ:

Канѡ́нъ же пое́мъ ст҃а́гѡ ѻ҆би́тели на ѕ҃: И҆ трїѡ́ди на и҃. Пое́тъ же сѧ и҆ втора́ѧ пѣ́снь без̾ стїхосло́вїѧ. И҆ пѣ̑сни ѱалти́ра.

Канѡ́нъ стꙋді́та творе́нїе, въ трⷪ҇чныхъ и҆ бг҃оро́дичныхъ тропарѣ́хъ краестро́чїе: Недосто́йнагѡ ѳео́дѡра. Гла́съ и҃.
[edit]

Пѣ́снь а҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Пѣ́снь возсле́мъ лю́дїе чꙋ́дномꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ, свободи́вшемꙋ і҆и҃лѧ ѿ рабо́ты, пѣ́снь побѣ́днꙋю пою́ще и҆ вопїю́ще: пои́мъ тебѣ̀ є҆ди́номꙋ влⷣцѣ.

Всѝ помо́лимсѧ хрⷭ҇тꙋ̀, творѧ́ще па́мѧть дне́сь ѿ вѣ́ка ме́ртвыхъ, да вѣ́чнагѡ ѻ҆гнѧ̀ и҆зба́витъ ѧ҆̀ въ вѣ́рѣ ᲂу҆со́пшыѧ, и҆ наде́ждѣ жи́зни вѣ́чныѧ.

Глꙋбино́ю сꙋде́бъ твои́хъ хрⷭ҇тѐ, всепремꙋ́дрѣ ты̀ пред̾ѡпредѣли́лъ є҆сѝ коегѡ́ждо кончи́нꙋ жи́зни, предѣ́лъ и҆ ѡ҆́бразъ. тѣ́мже ꙗ҆́же покры̀ гро́бъ во всѧ́кой странѣ̀, на сꙋдѣ̀ сп҃сѝ всеще́дрый.

Предѣ́лы жи́зни на́шеѧ да́вый, тѣ́мже ᲂу҆со́пшыѧ ѿ жите́йскїѧ но́щи, днѐ невече́рнѧгѡ сы́ны покажѝ гдⷭ҇и, сщ҃е́нники правосла̑вныѧ, и҆ всѧ̑ вѣ̑рныѧ лю́ди твоѧ̑.

Ꙗ҆̀же покры̀ вода̀, и҆ бра́нь пожа́тъ, трꙋ́съ же ꙗ҆̀же ѡ҆б̾ѧ́тъ, и҆ ᲂу҆бі̑йцы ᲂу҆би́ша, и҆ ѻ҆́гнь ꙗ҆́же попалѝ, вѣ̑рныѧ, млⷭ҇тиве въ ча́сти ᲂу҆чинѝ првⷣныхъ.

Всѧ̑ презира́ѧй плѡтскі́ѧ до́лги на́шѧ сп҃се на́шъ, во всѧ́комъ во́зрастѣ всегѡ̀ ро́да человѣ́ча, пред̾ сꙋди́щемъ твои́мъ поста́ви неѡсꙋжде́ны, тебѣ̀ созда́телю ѿвѣща́ющыѧ.

Т Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Трѝ є҆ди́нагѡ є҆стества̀ пою̀, ли́ца самоѷпоста̑снаѧ, нерожде́нна ѻ҆ц҃а̀, сн҃а ро́ждшагосѧ, и҆ дх҃а ст҃а́го: безнача́льное црⷭ҇тво, вла́сть, бж҃ество̀ є҆ди́но.

О И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Вои́стиннꙋ ты̀ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ нб҃о на землѝ, бо́льшее вы́шнѧгѡ нб҃сѐ, безневѣ́стнаѧ дв҃о: и҆з̾ тебе́ бо возсїѧ̀ со́лнце въ мі́рѣ, влады́чествꙋѧй пра́вдою.

Катава́сїа: Пѣ́снь возсле́мъ лю́дїе:

Пѣ́снь в҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ ва́шъ, пре́жде вѣ̑къ рожде́нный ѿ ѻ҆ц҃а̀, и҆ ѿ дв҃ы въ послѣ̑днѧѧ без̾ мꙋ́жа заче́ншїйсѧ и҆ разрꙋши́вый грѣ́хъ пра́ѻтца а҆да́ма, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ.

Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ ва́шъ, пра́веднымъ сꙋдо́мъ водрꙋзи́вый предѣ́лы жи́зни, въ нетлѣ́нїе ѿ тлѝ прїе́млѧй всѧ̑ ᲂу҆со́пшыѧ въ наде́жди вѣ́чнагѡ воскрⷭ҇нїѧ.

Ѿ четы́рехъ конє́цъ гдⷭ҇и, прїе́млѧй вѣ́рнѡ ᲂу҆со́пшыѧ, въ мо́ри, и҆лѝ на землѝ, и҆лѝ въ рѣка́хъ, и҆сто́чницѣхъ, и҆лѝ є҆́зерѣхъ, и҆лѝ въ рове́нницѣхъ снѣ́дь ѕвѣрє́мъ бы́вшыѧ, и҆ пти́цамъ, и҆ гадѡ́мъ, всѧ̑ ᲂу҆поко́й.

Въ твое́й дла́ни всѧ́чєскаѧ гдⷭ҇и, предразсꙋди́лъ є҆сѝ, разрѣ́шшыѧсѧ въ соста́вы четы́ри: въ прише́ствїи твое́мъ собра́въ воскр҃сѝ, всѧ̑ ꙗ҆̀же въ невѣ́дѣнїи, и҆ ра́зꙋмѣ, проща́ѧ тѣ̑мъ прегрѣшє́нїѧ.

Ѽ стра́шнагѡ твоегѡ̀ втора́гѡ, гдⷭ҇и, прише́ствїѧ! занѐ ꙗ҆́кѡ въ ви́дѣ мо́лнїи на зе́млю прише́дъ, воздви́гнеши всѐ созда́нїе твоѐ сꙋди́тисѧ, въ вѣ́рѣ тебѣ̀ тогда̀ пожи́вшихъ, срѣ́тшихъ тѧ̀ съ тобо́ю бы́ти сподо́би.

Ѵ Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Пресоверше́ннаѧ є҆ди́нице, пребж҃е́ственнаѧ, трїѷпоста́снаѧ, нерожде́нне ѻ҆́ч҃е и҆ сн҃е є҆диноро́дне, дш҃е ѿ ѻ҆ц҃а̀ и҆сходѧ́й, сн҃омъ же ꙗ҆влѧ́ѧйсѧ: сꙋщество̀ є҆ди́но и҆ є҆стество̀, гдⷭ҇ьство, црⷭ҇тво, сп҃сѝ всѣ́хъ на́съ.

А И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Неизглаго́ланное чꙋ́до твоегѡ̀ ржⷭ҇тва̀ мт҃и дв҃о: ка́кѡ бо и҆ ражда́еши, и҆ чиста̀ є҆сѝ въ то́мже; ка́кѡ ѻ҆троча̀ ражда́еши, и҆ не вѣ́си и҆скꙋ́са мꙋ́жеска ѿню́дъ; ꙗ҆́коже вѣ́сть па́че є҆стества̀ ѿ менѐ новолѣ́пнѡ сло́во бж҃їе ро́ждшеесѧ.

Катава́сїа: Ви́дите ви́дите, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ:

Пѣ́снь г҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Оу҆твержде́й рꙋко́ю твое́ю, сло́ве бж҃їй нб҃са̀, просвѣще́нїемъ твоегѡ̀ и҆́стиннагѡ позна́нїѧ, ᲂу҆твердѝ и҆ на́съ на тѧ̀ надѣ́ющихсѧ сердца̀.

Преше́дшыѧ житїѧ̀ тече́нїе, въ сла́вѣ бл҃гоче́стной првⷣнымъ ѡ҆дѣ́ѧтисѧ вѣнце́мъ сподо́би бж҃е, и҆ вѣ́чныхъ бла̑гъ наслади́тисѧ.

Напра́снѡ восхищє́нныѧ, попалѧ́ємыѧ ѿ мо́лнїи, и҆ и҆зме́рзшыѧ мра́зомъ, и҆ всѧ́кою ра́ною, ᲂу҆поко́й бж҃е, є҆гда̀ ѻ҆гне́мъ всѧ̑ и҆скꙋ́сиши.

Присномꙋ́тное житїѧ̀ мо́ре преплы́вшыѧ хрⷭ҇тѐ, въ нетлѣ́нное твоегѡ̀ житїѧ̀ сподо́би приста́нище притещѝ, правосла́внымъ житїе́мъ ѡ҆кормлє́ныѧ.

И҆̀хже всѧ́кое є҆стество̀ морски́хъ и҆ пти́цъ нбⷭ҇ныхъ, прїѧ́тъ снѣде́нїе хрⷭ҇тѐ, твои́ми сꙋдьба́ми, воскр҃сѝ бж҃е, въ послѣ́днїй де́нь со сла́вою.

Н Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Оу҆́мнѡ бж҃е́ственнꙋю є҆ди́ницꙋ, въ трѝ ли́ца про́стѡ кꙋ́пнѡ є҆́же пресѣщѝ совокꙋплѧ́ю несѣкѡ́маѧ: ꙗ҆́коже бо ско́рость мо́лнїи, трисїѧ́ющаѧ ви́дитсѧ во є҆ди́нствѣ.

А И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Недоꙋмѣ́нное твоѐ чꙋ́до: без̾ мꙋ́жа бо ражда́еши, и҆ дв҃ство твоѐ чⷭ҇таѧ, соблюда́еши ро́ждши. тѣ́мже а҆́гг҃лъ мно́жество, и҆ человѣ́ческїй ро́дъ пое́тъ тѧ̀ во вѣ́ки.

Катава́сїа: Оу҆твержде́й рꙋко́ю:

Сѣда́ленъ, гла́съ є҃:
Подо́бенъ: Собезнача́льное сло́во:

На́съ ра́ди претерпѣ́вый крⷭ҇тъ и҆ сме́рть, и҆ ᲂу҆мертви́вый а҆́дъ, и҆ совоскр҃си́вый мє́ртвыѧ, преста́вльшыѧсѧ ѿ на́съ сп҃се, ᲂу҆поко́й, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ, и҆ въ тре́петное и҆ стра́шное прише́ствїе твоѐ жизнода́вче, ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧй мно́жество млⷭ҇ти, црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀ сподо́би.

Сла́ва, то́йже. И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ско́рый тво́й покро́въ, и҆ по́мощь и҆ млⷭ҇ть покажѝ на рабѣ́хъ твои́хъ, и҆ во́лны чⷭ҇таѧ, ᲂу҆кротѝ сꙋ́етныхъ помышле́нїй, и҆ па́дшꙋю дꙋ́шꙋ мою̀ возста́ви бцⷣе: вѣ́мъ бо, вѣ́мъ дв҃о, ꙗ҆́кѡ мо́жеши, є҆ли́ка и҆ хо́щеши.

Пѣ́снь д҃.
[edit]

І҆рмо́съ: И҆з̾ горы̀ прїѡсѣне́нныѧ сло́ве, прⷪ҇ро́къ, є҆ди́ныѧ бцⷣы, хотѧ́ще воплоти́тисѧ, бг҃ови́днѡ ᲂу҆смотрѝ, и҆ со стра́хомъ славосло́вѧше си́лꙋ твою̀.

Ѻ҆тцы̀ и҆ пра́ѻтцы, дѣ́ды и҆ пра́дѣды, ѿ пе́рвыхъ и҆ да́же до послѣ́днихъ, во бл҃гозако́нїи ᲂу҆ме́ршыѧ и҆ бл҃говѣ́рїи, всѧ̑ помѧнѝ сп҃се на́шъ.

Въ горѣ̀, на пꙋтѝ, на мѣ́стѣхъ пꙋсты́хъ житїѐ ѡ҆ста́вльшыѧ въ вѣ́рѣ, мона́хи же и҆ бѣльцы̀, ю҆́ношы и҆ ста́рцы, со ст҃ы́ми хрⷭ҇тѐ вселѝ.

Ѿ печа́ли и҆ ра́дости преше́дшыѧ ненаде́жнѡ, вѣ́рою а҆́бїе премѣни́вшыѧ житїѐ, въ бл҃годе́нствїи пострада́вшыѧ, и҆лѝ ѕлоде́нствїи, всѧ̑ ᲂу҆поко́й сп҃се на́шъ.

Ꙗ҆̀же ᲂу҆бѝ ме́чь, и҆ ко́нь совосхи́ти, гра́дъ, снѣ́гъ и҆ тꙋ́ча ᲂу҆мно́женнаѧ: ꙗ҆̀же ᲂу҆давѝ плі́нѳа, и҆лѝ пе́рсть посы́па, хрⷭ҇тѐ сп҃се на́шъ ᲂу҆поко́й.

Ѯ Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Стра́нно ꙗ҆́кѡ є҆ди́но, и҆ трѝ, бж҃ество̀ всѐ по є҆ди́номꙋ лицꙋ̀ нераздѣ́льно: ѻ҆ц҃ъ бо, сн҃ъ, и҆ дх҃ъ ст҃ы́й є҆́сть покланѧ́емь, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ бг҃ъ.

І И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Напра́ви на́съ дв҃о, мл҃твами твои́ми, ѡ҆кормлѧ́ющи ѡ҆бꙋрева́ємыѧ волно́ю грѣха̀, во сп҃си́тєльнаѧ приста̑нища, гдⷭ҇ороди́тельнице, и҆збавлѧ́ющи ѿ всѧ́кихъ лю́тыхъ.

Катава́сїа: И҆з̾ горы̀ прїѡсѣне́нныѧ:

Пѣ́снь є҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Оу҆́тренюетъ дꙋ́хъ мо́й къ тебѣ̀ бж҃е, занѐ свѣ́тъ повелѣ̑нїѧ прише́ствїѧ твоегѡ̀: и҆́миже ᲂу҆̀бо ѡ҆зарѝ ᲂу҆́мъ на́шъ влⷣко, и҆ наста́ви на стезю̀ жи́зни.

Коегѡ́ждо па́мѧть ᲂу҆ме́ршихъ бл҃гоче́стнѡ ѿ вѣ́ка дне́сь творѧ́ще гдⷭ҇и, прилѣ́жнѡ тѝ вопїе́мъ: всѧ̑ ᲂу҆поко́й со ст҃ы́ми твои́ми.

Ѿ всѧ́кагѡ, ꙗ҆̀же прїѧ́лъ є҆сѝ, ро́да и҆ ро́да въ царѣ́хъ, въ кнѧзѣ́хъ, и҆лѝ мона́шествꙋющихъ правосла̑вныѧ, ще́дре, вѣ́чнагѡ и҆зба́ви мꙋче́нїѧ.

Всѣ́хъ ꙗ҆̀же созда́лъ є҆сѝ полє́знаѧ вѣ́дый, и҆̀мже попꙋсти́лъ є҆сѝ гдⷭ҇и, внеза́пными паде́жьми ненаде́жнѡ ᲂу҆мре́ти, и҆зба́ви мꙋ́ки всѧ́кїѧ бж҃е на́шъ.

Ѻ҆гнѧ̀ при́снѡ палѧ́щагѡ, и҆ ѿ тьмы̀ несвѣти́мыѧ, скре́жета зꙋ́бнагѡ, и҆ че́рвїѧ безконе́чнѡ мꙋ́чащагѡ и҆ всѧ́кагѡ мꙋче́нїѧ и҆зба́ви сп҃се на́шъ, всѧ̑ вѣ́рнѡ ᲂу҆ме́ршыѧ.

О Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Є҆динопресто́льнаѧ, безнача́льнаѧ, трїѷпоста́снаѧ є҆ди́нице, раздѣле́нїемъ є҆ди́нство, и҆ вопроти́въ ли́цы є҆стество̀ и҆мꙋ́щаѧ, во є҆ди́но на́съ совокꙋпѝ хотѣ́нїе твои́хъ за́повѣдей.

Ѵ И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Па́че ѻ҆гнезра́чныхъ серафі́мѡвъ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ чⷭ҇таѧ чⷭ҇тнѣ́йшаѧ, поро́ждши си̑мъ непристꙋ́пнаго сп҃са, воплоще́нїемъ ѡ҆божи́вшаго земноро́дныхъ смѣше́нїе.

Катава́сїа: Оу҆́тренюетъ дꙋ́хъ мо́й:

Пѣ́снь ѕ҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Содержи́ма мѧ̀ прїимѝ чл҃вѣколю́бче, грѣхѝ мно́гими и҆ припа́дающа щедро́тамъ твои̑мъ, ꙗ҆́кѡ прⷪ҇ро́ка гдⷭ҇и, и҆ сп҃си́ мѧ.

Сме́рти разрѣши́въ болѣ̑зни, пострада́въ нача́льниче жи́зни бж҃е на́шъ, ᲂу҆со́пшыѧ ѿ вѣ́ка рабы̑ твоѧ̑ ᲂу҆поко́й.

Неизглаго́ланными твои́ми сꙋдьба́ми, ꙗ҆̀же ᲂу҆би́ша чарѡ́внаѧ напоє́нїѧ, ѡ҆тра̑вы, кѡ́стнаѧ ᲂу҆давлє́нїѧ, со ст҃ы́ми гдⷭ҇и ᲂу҆поко́й.

Є҆гда̀ сꙋди́ти бꙋ́деши всѧ́чєскимъ, стоѧ́щымъ наги́мъ и҆ ѿкровє́нымъ пред̾ лице́мъ твои́мъ: тогда̀ ще́дре, пощадѝ послꙋжи́вшыѧ тѝ вѣ́рнѡ бж҃е.

Послѣ́днею ᲂу҆́бѡ трꙋбо́ю вострꙋби́вшꙋ твоемꙋ̀ а҆рха́гг҃лꙋ, въ воскрⷭ҇нїе жи́зни всѣ́хъ, тогда̀ хрⷭ҇тѐ, рабы̑ твоѧ̑ ᲂу҆поко́й.

Ѿ вѣ́ка ꙗ҆̀же прїѧ́лъ є҆сѝ вѣ̑рныѧ бж҃е, ро́дъ всѧ́кїй человѣ́ческїй сподо́би, во вѣ́ки со слꙋжа́щими тебѣ̀, сла́вити тѧ̀.

Ѳ Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Бг҃онача́лїе трист҃о́е, є҆динопрⷭ҇то́льное, ѻ҆́ч҃е, сн҃е со ст҃ы́мъ дх҃омъ, ты̀ є҆сѝ бг҃ъ мо́й, вседержи́тельствомъ твои́мъ содержа́й всѐ.

Е И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Ѿ ко́рене твоегѡ̀ возсїѧ̀ цвѣ́тъ жи́зни, і҆ессе́е пра́ѻтче взыгра́й сп҃са́ѧй мі́ръ, ѿ чⷭ҇тыѧ ѻ҆трокови́цы хрⷭ҇то́съ бг҃ъ.

Катава́сїа: Содержи́ма мѧ̀:

Конда́къ, гла́съ и҃:

Со ст҃ы́ми ᲂу҆поко́й хрⷭ҇тѐ, дꙋ́шы ра̑бъ твои́хъ, и҆дѣ́же нѣ́сть болѣ́знь, ни печа́ль, ни воздыха́нїе, но жи́знь безконе́чнаѧ.

І҆́косъ: Са́мъ є҆ди́нъ є҆сѝ безсме́ртный, сотвори́вый и҆ созда́вый человѣ́ка: земні́и ᲂу҆́бѡ ѿ землѝ созда́хомсѧ, и҆ въ зе́млю тꙋ́южде по́йдемъ, ꙗ҆́коже повелѣ́лъ є҆сѝ, созда́вый мѧ̀ и҆ рекі́й мѝ: ꙗ҆́кѡ землѧ̀ є҆сѝ, и҆ въ зе́млю ѿи́деши: а҆́може всѝ человѣ́цы по́йдемъ, надгро́бное рыда́нїе, творѧ́ще пѣ́снь: а҆ллилꙋ́їа.

Сѷнаѯа́рїй пе́рвѣе мине́и: та́же настоѧ́щїй.

Стїхѝ:

Не воспомина́й прегрѣше́нїй ᲂу҆ме́ршихъ сло́ве,
Бл҃гі̑ѧ твоѧ̑ щедрѡ́ты мє́ртвы не показꙋ́ѧй.

Въ сі́й де́нь па́мѧть ѿ вѣ́ка бл҃гоче́стнѡ сконча́вшихсѧ человѣ́кѡвъ всѣ́хъ, бж҃е́ственнѣйшїи ѻ҆тцы̀ ᲂу҆зако́ниша соверша́ти, вины̀ ра́ди сицевы̀. Поне́же бо нѣ́цыи безго́днꙋю мно́гажды на стра́нствѣ под̾ѧ́ша сме́рть, въ мо́ри же и҆ непрохо́дныхъ гора́хъ, стремни́нахъ же и҆ про́пастехъ, и҆ па́гꙋбахъ, и҆ гла́дѣхъ, и҆ запале́нїѧхъ, и҆ ле́дахъ, и҆ бра́нехъ, и҆ стꙋ́денѧхъ, и҆ и҆ні̑ѧ всѧ̑кїѧ смє́рти претерпѣ́вше: ра́внѡ же и҆ ᲂу҆бо́зїи сꙋ́ще, и҆ немощні́и, и҆ ᲂу҆законе́нныхъ ѱалмѡ́въ и҆ пѣ́сней па́мѧти не полꙋчи́ша: человѣколю́бнѣ бж҃е́ственнїи ѻ҆тцы̀ дви́жими ѻ҆́бщнѡ па́мѧть си́хъ всѣ́хъ твори́ти собо́рнѣй цр҃кви ᲂу҆зако́ниша, ѿ сщ҃е́нныхъ а҆пⷭ҇лъ прїе́мше, да и҆ ᲂу҆зако́ненныхъ по ча́сти нѣ́кимъ слꙋ́чаемъ не полꙋчи́вше, ны́нѣ ѻ҆́бщею па́мѧтїю и҆ сі́и помина́ютсѧ: показꙋ́юще, ꙗ҆́кѡ и҆ ꙗ҆̀же ѡ҆ ни́хъ быва́ємаѧ, вели́кꙋ тѣ̑мъ хода́тайствꙋютъ по́льзꙋ. По є҆ди́номꙋ ᲂу҆́бѡ ѡ҆́бразꙋ си́це бж҃їѧ цр҃ковь па́мѧть сотворѧ́етъ дꙋша́мъ. Второ́е же, поне́же второ́е хрⷭ҇то́во прише́ствїе положи́ти на ᲂу҆́трешнїй де́нь хотѧ́хꙋ, прили́чнѡ и҆ дꙋша́мъ па́мѧть сотворѧ́ютъ: ꙗ҆́коже ᲂу҆́бѡ стра́шнаго сꙋдїю̀ и҆ неѡбинове́ннаго ᲂу҆молѧ́юще, ѻ҆бы́чнꙋю млⷭ҇ть къ ни̑мъ ᲂу҆потреби́ти, и҆ ѡ҆бѣтова́ннѣй тѣ́хъ ᲂу҆чини́ти пи́щи. И҆́накѡ же, и҆ а҆да́мово и҆згна́нїе ст҃і́и хотѧ́ще въ прїидꙋ́щꙋю и҆зложи́ти недѣ́лю, ꙗ҆́коже нѣ́кое поко́ище пред̾ꙋмышлѧ́ютъ. И҆ коне́чнѣе всѣ́хъ, є҆́же по на́мъ, настоѧ́щимъ ны́нѣ ᲂу҆покое́нїемъ, да ѿтꙋ́дꙋ ꙗ҆́кѡ и҆з̾ нача́ла на́чнꙋтъ. Є҆́же бо послѣ́днѣйшее всѣ́хъ ѿ на́съ пожи́вшихъ ѿ неꙋмы́тнагѡ сꙋдїѝ бꙋ́детъ и҆спыта́нїе, и҆ да человѣ́ки си́ми ᲂу҆страши́вше, къ поста̀ подвигѡ́мъ сотворѧ́тъ бл҃гоꙋдѡ́бны. Въ сꙋббѡ́тꙋ же при́снѡ дꙋша́мъ па́мѧть твори́мъ, ꙗ҆́кѡ сꙋббѡ́та ᲂу҆покое́нїе зна́менꙋетъ є҆вре́йски. И҆ ᲂу҆ме́ршихъ ᲂу҆́бѡ, ꙗ҆́кѡ ѿ жите́йскихъ и҆ про́чихъ всѣ́хъ ᲂу҆поко́ившихсѧ и҆ въ поко́ищнѣмъ днѝ, за ни́хъ мольбы̑ твори́мъ, є҆́же ᲂу҆́бѡ и҆ на всѧ́кꙋ ᲂу҆держа́сѧ быва́ти сꙋббѡ́тꙋ: а҆ є҆́же ны́нѣ собо́рнѣ помина́емъ, за всѧ́каго молѧ́щесѧ бл҃гочести́ваго. Вѣ́дꙋще ᲂу҆́бѡ бж҃е́ственнїи ѻ҆тцы̀, ꙗ҆́кѡ ꙗ҆́же за ᲂу҆со́пшихъ быва́ємыѧ па̑мѧти, глаго́лю, ми́лѡстыни и҆ слꙋ̑жбы вели́кꙋ тѣ̑мъ подаю́тъ ѡ҆сла́бꙋ и҆ по́льзꙋ: и҆ ѻ҆со́бнѣ и҆ ѻ҆́бще сїѐ це́ркви твори́ти поꙋща́ютъ, ѿ ст҃ы́хъ а҆пⷭ҇лъ сїѐ прїе́мше, ꙗ҆́кѡ рече́сѧ. Ꙗ҆́коже и҆ а҆реопагі́тъ глаго́летъ дїонѵ́сїй: ꙗ҆́кѡ по́льзꙋютъ дꙋ́шы ѡ҆ ни́хъ быва́ємаѧ. Ꙗ҆́вѣ ᲂу҆́бѡ и҆ ѿ и҆́ныхъ мно́гихъ. Но и҆ ѿ по́вѣсти по ст҃о́мꙋ мака́рїю, и҆́же мꙋ́жа нечести́ва є҆́ллина сꙋ́хꙋ лби́нꙋ на пꙋтѝ мимоходѧ̀ ѡ҆брѣ́тъ, вопроша́ше: а҆́ще нѣ́кое когда̀ во а҆́дѣ ᲂу҆тѣше́нїѧ чꙋ́вство и҆́мꙋтъ; Та́ѧ же ѿвѣща̀: мно́гꙋ тѣ̑мъ ѡ҆сла́бꙋ и҆мѣ́ти, внегда̀ за ᲂу҆со́пшихъ мо́лишисѧ ѻ҆́тче, ре́кши. Бѧ́ше бо сїѐ творѧ̀ вели́кїй и҆ молѧ́сѧ бг҃ꙋ, ᲂу҆вѣ́дати жела́ѧ, а҆́ще по́льза нѣ́каѧ преждеꙋсо́пшымъ ѿсю́дꙋ бы́сть. Но и҆ григо́рїй бесѣ́довникъ, мл҃твою царѧ̀ траїа́на сп҃сѐ, слы́шавъ ѿ бг҃а, никогда́же є҆мꙋ̀ ѡ҆ нечести́вѣмъ моли́тисѧ. Є҆́й ᲂу҆́бѡ, и҆ бг҃оме́рзкаго ѳео́фїла ѳеодѡ́ра цари́ца ст҃ы́ми мꙋжмѝ и҆ и҆сповѣ́дники ѿ мꙋче́нїй и҆схи́ти и҆ спасѐ, ꙗ҆́коже повѣствова́сѧ. Составлѧ́етъ же ѡ҆ ᲂу҆со́пшихъ даѧ̑нїѧ ꙗ҆́кѡ блага́ѧ, и҆ бг҃осло́въ григо́рїй въ надгро́бнѣмъ сло́вѣ, є҆́же къ кеса́рїю бра́тꙋ. Вели́кїй же златоꙋ́стъ, є҆́же къ фїлїпписі́ѡмъ, та́кѡ речѐ: ᲂу҆мы́слимъ ѿше́дшымъ по́льзꙋ, дади́мъ и҆̀мъ прили́чное поможе́нїе, ми́лѡстыни, глаго́лю, и҆ приношє́нїѧ: и҆́бо вели́кꙋю ѿра́дꙋ си̑мъ ве́щь прино́ситъ, и҆ наипа́че прїѡбрѣ́тенїе и҆ по́льзꙋ. Ни бо̀ всꙋ́е, ꙗ҆́коже ключи́сѧ, сїѧ̑ ᲂу҆законоположи́шасѧ, и҆ бж҃їей цр҃кви ѿ є҆гѡ̀ всемꙋ́дрыхъ ᲂу҆чени̑къ преда́шасѧ, є҆́же на стра́шныхъ та́йнахъ па́мѧть твори́ти свѧще́нникꙋ ѡ҆ ᲂу҆со́пшихъ въ вѣ́рѣ. И҆ па́ки: во твое́мъ ᲂу҆чине́нїи, съ ча́ды и҆ сро́дники снаслѣ́дника да и҆́мать писа́нїе твоѐ, и҆ сꙋдїино̀ и҆́мѧ: и҆ па́мѧть тѝ да не безча́ствꙋетъ ни́щихъ, и҆ а҆́зъ си̑мъ спорꙋ́чникъ. Глаго́летъ же и҆ вели́кїй а҆ѳана́сїй: а҆́ще и҆ на воздꙋ́хъ во бл҃гоче́стїи сконча́выйсѧ положе́нъ бы́сть, не ѿрица́йсѧ ма́сла и҆ свѣ́щъ, хрⷭ҇та̀ бг҃а призыва́ѧ, на гро́бѣ запали́ти: прїѧ̑тна бо сꙋ́ть сїѧ̑ бг҃ꙋ, и҆ мно́гое сїѧ̑ приносѧ́ща воздаѧ́нїе. А҆́ще ᲂу҆́бѡ грѣ́шенъ ᲂу҆ме́рый, да разрѣши́ши є҆гѡ̀ прегрѣшє́нїѧ: а҆́ще ли же првⷣнъ, да мзда́мъ приложе́нїе бꙋ́детъ: а҆́ще же не́гли кто̀ стра́ненъ и҆ ни́щъ сы́й, не и҆́мать ѡ҆ си́хъ пекꙋ́щагѡсѧ: но бг҃ъ првⷣнъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ сы́й, намѣ́ритъ и҆ ѻ҆́номꙋ за нищетꙋ̀, ꙗ҆́кѡ вѣ́сть, ра́внꙋ ми́лость. И҆́накѡ же, и҆ приносѧ́й за сицєвы́ѧ, мзды̀ соприча́ствꙋетъ, ꙗ҆́кѡ любо́вь ѡ҆ сп҃се́нїи бли́жнѧгѡ показꙋ́ѧй. Ꙗ҆́коже и҆но́го помазꙋ́ѧй мѵ́ромъ, ѻ҆́нъ себѐ пре́жде бл҃гоꙋха́етъ, ꙗ҆́коже и҆ повелѣ̑ннаѧ, и҆ завѣ́ты въ сицевы́хъ. Не и҆сполнѧ́ющїи же, сꙋ́дъ всѧ́чески и҆мѣ́ти бꙋ́дꙋтъ, до́ндеже ᲂу҆́бѡ второ́е прїи́детъ хрⷭ҇то́во прише́ствїе. Є҆ли̑ка ᲂу҆́бѡ за ᲂу҆со́пшихъ быва́ютъ, по́льзꙋ даю́тъ, ꙗ҆́коже бж҃е́ственнїи ѻ҆тцы̀ глаго́лютъ: и҆ наипа́че ма̑лаѧ нѣ̑каѧ содѣ́лавшымъ бл҃га̑ѧ, є҆гда̀ съ живꙋ́щими бѧ́хꙋ сопричте́ни. А҆́ще ᲂу҆́бѡ и҆ нѣ̑каѧ [сꙋ́ть] ꙗ҆́кѡ долгѡ́въ къ цѣломꙋ́дрїю мно́гихъ, бж҃е́ственное глаго́летъ писа́нїе, но бж҃їе человѣколю́бїе ꙗ҆́кѡ на мно́жае побѣжда́етъ. А҆́ще бо ра́вный вѣ́съ ѡ҆брѧ́щетсѧ до́брыхъ и҆ гнꙋ́сныхъ, побѣжда́етъ чл҃вѣколю́бное. А҆́ще же и҆ ма́ло что̀ ѕлы́хъ мѣ́рило ѡ҆тѧгча́етсѧ, преѡдолѣва́етъ па́ки пребл҃го́е. Вѣ́домо же бꙋ́ди, ꙗ҆́кѡ позна́ютъ та́мѡ дрꙋ́гъ дрꙋ́га всѝ, ꙗ҆̀же зна́ютъ же, и҆ ꙗ҆̀же никогда́же ви́дѣша, [ꙗ҆́коже бж҃е́ственный глаго́летъ златоꙋ́стый, ѿ при́тчи къ бога́томꙋ и҆ ла́зарю сїѐ составлѧ́ѧ], ѻ҆ба́че не тѣле́снымъ нѣ́кимъ ѡ҆́бразомъ: є҆ди́нъ бо во́зрастъ всѝ, и҆ ꙗ҆̀же ѿ бытїѧ̀ позна́нїѧ прїи́мꙋтъ: зри́тельнымъ же ѻ҆́комъ дꙋше́внымъ, ꙗ҆́кѡ и҆ бг҃осло́въ въ надгро́бнѣмъ сло́вѣ къ кеса́рїю глаго́летъ: тогда̀, глаго́лѧ, кеса́рїа ᲂу҆зрю̀ свѣ́тла, сла́вна, ꙗ҆ко́въ мѝ во снѣ̀ мно́гащи ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, бра́тїй любе́знѣйшїй. Вели́кїй же и҆ мно́гїй а҆ѳана́сїй, а҆́ще и҆ не глаго́летъ си́це въ словесѣ́хъ ко кнѧ́зю а҆нтїо́хꙋ, но въ сло́вѣ ѡ҆ ᲂу҆со́пшихъ глаго́летъ: ꙗ҆́кѡ и҆ да́же до ѻ҆́бщагѡ воскресе́нїѧ, даде́сѧ ст҃ы̑мъ дрꙋ́гъ дрꙋ́га познава́ти и҆ свесели́тисѧ: грѣ́шнїи же и҆ сегѡ̀ лиши́шасѧ. Ст҃ы̑мъ же мꙋ́ченикѡмъ, и҆ ꙗ҆̀же ѿ на́съ твори̑маѧ назира́ти даде́сѧ, и҆ посѣща́ти. Тогда́ же дрꙋ́гъ дрꙋ́га всѝ позна́ютъ, є҆гда̀ и҆ сокровє́наѧ всѣ́хъ ꙗ҆вѧ́тсѧ. Вѣ́домо же бꙋ́ди, ꙗ҆́кѡ ны́нѣ въ нѣ́кихъ мѣ́стѣхъ ѿлꙋче́нныхъ дꙋ́шы ст҃ы́хъ пребыва́ютъ, и҆ грѣ́шныхъ па́ки ѻ҆со́бь: ѻ҆́вїи ᲂу҆пова́нїемъ ра́дꙋющесѧ, ѻ҆́вїи же ѕлы́хъ ча́ѧнїемъ печа́лꙋющесѧ. Не взѧ́ша бо ст҃і́и ѡ҆бѣтова́нїѧ бл҃ги́хъ и҆ є҆щѐ, ꙗ҆́коже глаго́летъ бж҃е́ственный а҆пⷭ҇лъ, бг҃ꙋ лꙋ́чшее нѣ́что ѡ҆ на́съ пред̾ꙋвѣ́девшꙋ, да не кромѣ̀ на́съ соверша́тсѧ. Подоба́етъ же вѣ́дати, ꙗ҆́кѡ не всѝ въ прѡ́пасти впа́дающїи, и҆ во ѻ҆́гнь, и҆ въ мо́ре, и҆ глаго́лємыѧ па̑гꙋбы, и҆ стꙋ́дєни и҆ гла́дъ, по повелѣ́нїю бж҃їю сїѐ стра́ждꙋтъ: сїѧ̑ бо сꙋ́ть бж҃їѧ сꙋдьбы̑, и҆́хже ѻ҆́ва быва́ютъ по бл҃говоле́нїю, ѻ҆́ва же по попꙋще́нїю: дрꙋга̑ѧ же и҆ вѣ́дѣнїѧ ра́ди и҆ преще́нїѧ, и҆ ᲂу҆цѣломꙋдре́нїѧ и҆ны́хъ быва́ютъ. И҆ предразꙋми́тельнымъ ᲂу҆́бѡ сло́вомъ вѣ́сть всѧ̀ и҆ зна́етъ, и҆ во́лею є҆гѡ̀ быва́ютъ, ꙗ҆́коже и҆ ѡ҆ пти́цахъ глаго́летъ ст҃о́е є҆ѵⷢ҇лїе. Не ѡ҆предѣлева́етъ же си́це бы́ти, кромѣ̀ нѣ́кїихъ, вкꙋ́пѣ є҆́же дѣ́ѧтисѧ по слꙋ́чаю, ѻ҆́вомꙋ ᲂу҆́бѡ ᲂу҆дави́тисѧ, ѻ҆́вомꙋ же ᲂу҆мре́ти, и҆ ѻ҆́вомꙋ ᲂу҆́бѡ ста́рꙋ, ѻ҆́вомꙋ же мла́дꙋ: но є҆ди́ною ѡ҆предѣлѝ собо́рное человѣ́ческое вре́мѧ, и҆ толи́кїѧ сме́ртей ѡ҆́бразы, внꙋ́трь ᲂу҆́бѡ толи́кихъ време́нъ, разли́чны сме́ртей ѡ҆́бразы нано́сѧтсѧ. Не ᲂу҆́бѡ и҆спе́рва повелѣва́ющꙋ бг҃ꙋ, зна́ющꙋ ᲂу҆́бѡ къ жи́тельствꙋ є҆ди́нагѡ коегѡ́ждо, совѣ́тъ бж҃їй, вре́мѧ же и҆ ѡ҆́бразъ сме́рти є҆гѡ̀ сокраща́етъ. А҆́ще ли же пред̾ѡпредѣле́нїе жи́зни, глаго́летъ вели́кїй васі́лїй, но землѧ̀ є҆сѝ, и҆ въ зе́млю ѿи́деши гада́тельствꙋетсѧ. Глаго́летъ бо а҆пⷭ҇лъ къ корі́нѳѧнѡмъ пишѧ̀: заⷱ҇ рм҃ѳ. занѐ недосто́йнѣ причаща́етесѧ, сегѡ̀ ра́ди въ ва́съ мно́зи не́мощни и҆ нездра́ви, и҆ спѧ́тъ дово́льнѡ, си́рѣчь, ᲂу҆мира́ютъ мно́зи. И҆ дв҃дъ глаго́летъ: ѱаⷧ҇ р҃а и҆ л҃и. да не возведе́ши менѐ въ преполове́нїе дне́й мои́хъ, и҆ и҆змѣ́рены положи́лъ є҆сѝ дни̑ моѧ̑. И҆ соломѡ́нъ: сы́не, чтѝ ѻ҆тца̀ твоего̀ и҆ ма́терь, ꙗ҆́кѡ да бꙋ́деши многолѣ́тенъ. И҆ па́ки: да не ᲂу҆́мреши не во вре́мѧ. И҆ во і҆́ѡвѣ, ко є҆лїфа́зꙋ бг҃ъ глаго́летъ: І҆́ѡва м҃в. потреби́лъ бы́хъ ᲂу҆́бѡ ва́съ, а҆́ще не за і҆́ѡва раба̀ моего̀, ꙗ҆́коже показꙋ́етсѧ, не предѣ́лꙋ бы́ти жи́зни. А҆́ще же кто̀ сїѐ глаго́летъ: предѣ́лъ мѝ разꙋмѣва́й бж҃їй, во́лю є҆гѡ́: є҆мꙋ́же бо хо́щетъ, прилага́етъ, ᲂу҆малѧ́етъ же дрꙋга́го, всѧ̑ къ по́льзѣ ᲂу҆строѧ́ѧ, и҆ є҆гда̀ восхо́щетъ бг҃ъ, ᲂу҆смотрѧ́етъ и҆ ѡ҆́бразъ тогда̀ и҆ вре́мѧ. Предѣ́лъ ᲂу҆́бѡ когѡ́ждо жи́зни є҆́сть, ꙗ҆́коже вели́кїй глаго́летъ а҆ѳана́сїй, во́лѧ и҆ совѣ́тъ бж҃їй, си́мъ сло́вомъ и҆ глꙋбино́ю сꙋде́бъ твои́хъ хрⷭ҇тѐ, и҆сцѣли́ши. И҆ є҆́же вели́кагѡ васі́лїа смє́рти глаго́люща наво́дѧтсѧ, предѣ́лѡмъ жи́зни сконча́вшымсѧ, предѣ́лы же жи́зни, во́лю глаго́лемъ бж҃їю. а҆́ще бо предѣ́лъ є҆́сть жи́зни, чесѡ̀ ра́ди мо́лимсѧ бг҃ꙋ, и҆ врачє́мъ и҆ за дѣ́ти мо́лимсѧ; Вѣ́дати же и҆ сїѐ подоба́етъ, ꙗ҆́кѡ креще́ннїи младе́нцы пи́щи насладѧ́тсѧ, непросвѣще́ннїи же и҆ ꙗ҆зы́честїи, нижѐ въ пи́щꙋ, нижѐ въ гее́ннꙋ по́йдꙋтъ. И҆сходѧ́щи ᲂу҆́бѡ дꙋша̀ ѿ тѣ́ла, ни є҆ди́но попече́нїе здѣ́шнихъ и҆́мать, но ѡ҆ та́мошнихъ при́снѡ пече́тсѧ. Трети̑ны ᲂу҆́бѡ твори́мъ, ꙗ҆́кѡ въ тре́тїй де́нь человѣ́къ ви́да и҆змѣнѧ́етсѧ. Девѧти̑ны ꙗ҆́кѡ тогда̀ всѐ расти́четсѧ зда́нїе, храни́мꙋ се́рдцꙋ є҆ди́номꙋ. Четыредесѧти̑ны же, ꙗ҆́кѡ и҆ са́мое се́рдце тогда̀ погиба́етъ. И҆ рожде́нїе бо си́це происхо́дитъ: въ тре́тїй бо де́нь живописꙋ́етсѧ се́рдце, въ девѧ́тый же составлѧ́етсѧ въ пло́ть: въ четыредесѧ́тый же въ соверше́нный ви́дъ воѡбража́етсѧ. за сїю̀ винꙋ̀ дꙋша́мъ па́мѧть твори́мъ: ꙗ҆̀же въ првⷣныхъ твои́хъ селе́нїихъ ᲂу҆чинѝ влⷣко хрⷭ҇тѐ, и҆ поми́лꙋй на́съ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ безсме́ртенъ, а҆ми́нь.

Пѣ́снь з҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Въ нача́лѣ зе́млю ѡ҆снова́вый, и҆ нб҃са̀ сло́вомъ ᲂу҆тверди́вый, бл҃гослове́нъ є҆сѝ во вѣ́ки, гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бл҃гоче́стнѡ ѿ вѣ́ка преста́вльшихсѧ па́мѧть творѧ́ще, вопїе́мъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ во вѣ́ки, гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Внеза́пꙋ бл҃гоче́стнѡ ᲂу҆ме́ршыѧ, и҆ ѿ стремни́ны всѧ́ческїѧ па́дшыѧ, дре́ва, желѣ́за, всѧ́кагѡ ка́мене, ᲂу҆поко́й бж҃е ᲂу҆со́пшыѧ вѣ̑рныѧ.

Въ стра́шное твоѐ прише́ствїе ще́дре, ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ве́цъ твои́хъ поста́ви, правосла́внѡ тѝ въ жи́зни послꙋжи́вшыѧ хрⷭ҇тѐ, и҆ преста́вльшыѧсѧ къ тебѣ̀.

Въ ли́цѣ хрⷭ҇тѐ, и҆збра́нныхъ твои́хъ вчинѝ твоѧ̑ рабы̑, вопи́ти тебѣ̀: бл҃гослове́нъ є҆сѝ во вѣ́ки, гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ѿ землѝ пе́рсть содѣ́тельствовавый, пло́ть дх҃омъ ѡ҆животвори́вый, сп҃се ще́дрый, ꙗ҆́же прїѧ́лъ є҆сѝ, ᲂу҆поко́й бж҃е, въ нестарѣ́ющемъ животѣ̀.

О Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Ꙗ҆́коже тремѝ со́лнцы бж҃ество̀, є҆ди́нымъ свѣ́та срастворе́нїемъ да воспое́тсѧ, ѻ҆ц҃ъ, и҆ сн҃ъ, и҆ бж҃е́ственный дх҃ъ, є҆ди́нъ є҆стество́мъ, но трѝ ѵ҆поста́сьми.

Д И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Дв҃дское согла́снѡ воспѣва́емъ тѝ пѣ́нїе, го́рꙋ тѧ̀ бж҃їю нарица́юще дв҃о, въ не́йже всели́всѧ пло́тїю сло́во, ѡ҆бг҃отворѝ на́съ дх҃о́внѡ въ себѣ̀.

Катава́сїѧ: Въ нача́лѣ зе́млю ѡ҆снова́вый:

Пѣ́снь и҃.
[edit]

І҆рмо́съ: На горѣ̀ ст҃ѣ́й просла́вльшасѧ, и҆ въ кꙋпинѣ̀ ѻ҆гне́мъ приснодв҃ы мѡѷсе́ови та́йнꙋ ꙗ҆́вльшаго, гдⷭ҇а по́йте и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Сокрꙋши́вый пе́рвѣе сѣ́нь сме́ртнꙋю, возсїѧ́въ ꙗ҆́кѡ со́лнце и҆з̾ гро́ба, сы́ны воскрⷭ҇нїѧ твоегѡ̀ сотворѝ, гдⷭ҇и сла́вы, всѧ̑ ᲂу҆ме́ршыѧ въ вѣ́рѣ, во вѣ́ки.

Безвѣ́стныхъ и҆ сокрове́нныхъ свѣ́дѣтелю, є҆гда̀ и҆́маши ѿкры́ти дѣла̀ тьмы̀ и҆ совѣ́ты серде́цъ на́шихъ, тогда̀ не и҆стѧжѝ сло́ва со всѣ́ми вѣ́рою ᲂу҆со́пшими.

Є҆гда̀ и҆́маши сѣ́сти на прⷭ҇то́лѣ, и҆ повели́ши на сꙋ́дъ предста́ти, сѡ́браннымъ трꙋбо́ю ѿ конє́цъ землѝ: тогда̀ пощадѝ всѣ́хъ хрⷭ҇тѐ, ꙗ҆́кѡ млⷭ҇тивый.

Оу҆ме́ршымъ напра́снѡ ѿ слꙋ́чаєвъ, ѿ кли́ча же ѕѣ́льнагѡ и҆ ско́рагѡ тече́нїѧ, заꙋше́нїѧ, ᲂу҆давле́нїѧ же, и҆ лѧга́нїѧ, гдⷭ҇и сла́вы, вѣ́рою ᲂу҆со́пшымъ ѡ҆сла́би во вѣ́ки.

Бл҃гослови́мъ ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́го дх҃а, гдⷭ҇а.

Ѡ Ꙗ҆́кѡ є҆ди́ницꙋ сꙋщество́мъ пою́ тѧ, ꙗ҆́кѡ трⷪ҇цꙋ ли́цы тѧ̀ чтꙋ̀: ѻ҆́ч҃е, и҆ сн҃е, и҆ дш҃е прест҃ы́й, безнача́льнꙋю держа́вꙋ твоегѡ̀ црⷭ҇твїѧ сла́влю во вѣ́ки.

Р И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Стрꙋѝ живы́ѧ и҆сто́чникъ запечатлѣ́нный, показа́ласѧ є҆сѝ бцⷣе дв҃о: без̾ мꙋ́жа бо гдⷭ҇а ро́ждши, безсме́ртїѧ вѣ̑рныѧ напаѧ́еши водо́ю во вѣ́ки.

Хва́лимъ, бл҃гослови́мъ, покланѧ́емсѧ гдⷭ҇ви, пою́ще, и҆ превозносѧ́ще во всѧ̑ вѣ́ки.

І҆рмо́съ: На горѣ̀ ст҃ѣ́й просла́вльшасѧ:

Пѣ́снь ѳ҃.
[edit]

І҆рмо́съ: Проѧвле́нное на горѣ̀ законополо́жникꙋ во ѻ҆гнѝ и҆ кꙋпинѣ̀ ржⷭ҇тво̀ приснодв҃ы, въ на́ше вѣ́рныхъ сп҃се́нїе, пѣ́сньми немо́лчными велича́емъ.

И҆дѣ́же є҆́сть веселѧ́щихсѧ жили́ще ст҃ы́хъ твои́хъ гдⷭ҇и, всѧ̑ ѿ вѣ́ка ᲂу҆со́пшыѧ, въ вѣ́рѣ же и҆ наде́жди ра́доватисѧ сподо́би.

Оу҆ме́ршыѧ бж҃їимъ преще́нїемъ, сме́ртныхъ громѡ́въ всѧ́кихъ съ нб҃сѐ и҆знесе́нныхъ, землѝ разсѣ́дшейсѧ, мо́рю возшꙋмѣ́вшꙋсѧ, всѧ̑ вѣ̑рныѧ хрⷭ҇тѐ, ᲂу҆поко́й.

Всѧ́кїй во́зрастъ, ста́рцы и҆ ю҆́ныѧ, младе́нцы и҆ дѣ́ти, и҆ ссꙋ́щыѧ млеко̀, мꙋ́жеское є҆стество̀ и҆ же́нское, ᲂу҆поко́й бж҃е, ꙗ҆̀же прїѧ́лъ є҆сѝ вѣ̑рныѧ.

Ѿ ꙗ҆дови́тыхъ ᲂу҆грызе́нїй ᲂу҆ме́ршыѧ, ѿ поглоще́нїѧ ѕмїє́въ, ѿ попра́нїѧ ко́ней, и҆ ѿ ᲂу҆давле́нїѧ, и҆ ѡ҆бѣ́шенїѧ ѿ и҆́скреннѧгѡ, вѣ́рою тѝ послꙋжи́вшыѧ ᲂу҆поко́й.

Коего́ждо по и҆́мени въ вѣ́рѣ ᲂу҆ме́ршыѧ, ѿ вѣ́ка и҆ ѿ ро́да родѡ́въ, неѡсꙋжде́ннѡ предста́ти тебѣ̀ сло́ве, въ прише́ствїи твое́мъ сподо́би.

О Сла́ва, трⷪ҇ченъ: Є҆ди́ный въ трⷪ҇цѣ бж҃е, сла́ва тебѣ̀ непреста́ннѡ: а҆́ще бо и҆ бг҃ъ кі́йждо, но є҆ди́нъ є҆стество́мъ є҆́сть, ѻ҆ц҃ъ, и҆ сн҃ъ, и҆ дх҃ъ, трисвѣ́тлыми сво́йствы.

Ѵ И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Па́че ᲂу҆ма̀ ржⷭ҇тво̀ твоѐ: ражда́еши бо пре́жде сꙋ́щаго, и҆ млеко́мъ пита́еши несказа́ннѡ, пищеда́вца мі́рꙋ: держи́ши же содержа́щаго всѧ̑, хрⷭ҇та̀ є҆ди́наго и҆зба́вителѧ на́шего, всенепоро́чнаѧ.

Катава́сїа: Проѧвле́нное на горѣ̀ законополо́жникꙋ:

Є҆ѯапостїла́рїй. Подо́бенъ: Нб҃о ѕвѣзда́ми:

Живы́ми и҆ ме́ртвыми ѡ҆блада́ѧй ꙗ҆́кѡ бг҃ъ, ᲂу҆поко́й твоѧ̑ рабы̑ въ селе́нїихъ и҆збра́нныхъ: а҆́ще бо и҆ согрѣши́ша, сп҃се, но не ѿстꙋпи́ша ѿ тебѐ.

Сла́ва, дрꙋгі́й. Подо́бенъ: Жєны̀ ᲂу҆слы́шите:

Оу҆поко́й рабы̑ твоѧ̑ во странѣ̀ живы́хъ гдⷭ҇и, ѿѻнꙋ́дꙋже ѿбѣжѐ болѣ́знь, печа́ль вкꙋ́пѣ и҆ воздыха́нїе: ѡ҆чи́сти ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ, ꙗ҆́же въ житїѝ согрѣши́ша: є҆ди́нъ бо безгрѣ́шный є҆сѝ и҆ млⷭ҇тивый, ме́ртвыхъ и҆ живы́хъ влⷣка.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Мр҃і́е бг҃оневѣ́сто, хрⷭ҇та̀ непреста́ннѡ молѝ ѡ҆ на́съ рабѣ́хъ твои́хъ, съ бг҃оглаго́ливыми прⷪ҇ро́ки, и҆ мꙋ́чєникъ собо́ры, і҆ера́рхи же и҆ прпⷣбными, и҆ всѣ́ми првⷣными, снаслѣ́дники бы́ти нбⷭ҇нагѡ црⷭ҇твїѧ.

На хвали́техъ стїхи̑ры, на д҃, гла́съ и҃.
Подо́бенъ: Во є҆де́мѣ ра́й:

Прїиди́те пре́жде конца̀ всѝ бра́тїе, пе́рсть на́шꙋ ви́дѧще, и҆ є҆стества̀ на́шегѡ немощно́е, и҆ хꙋ́дость на́шꙋ и҆ коне́цъ ᲂу҆́зримъ, и҆ ѻ҆рга́ны сосꙋ́да пло́тнагѡ, и҆ ꙗ҆́кѡ пра́хъ человѣ́къ, снѣ́дь че́рвїємъ и҆ тлѣ́нїе, ꙗ҆́кѡ сꙋхі̑ѧ кѡ́сти на́шѧ всѧ́кѡ не и҆мꙋ́щыѧ дыха́нїѧ. во гро́бы вни́кнемъ, гдѣ̀ сла́ва; гдѣ̀ добро́та зра́ка; гдѣ̀ бл҃гоглаго́ливый ѧ҆зы́къ; гдѣ̀ брѡ́ви; и҆лѝ гдѣ̀ ѻ҆́ко; всѧ̑ пра́хъ и҆ сѣ́нь: тѣ́мже пощадѝ сп҃се, всѣ́хъ на́съ.

Что̀ прельща́етсѧ человѣ́къ хвалѧ́сѧ; что̀ всꙋ́е смꙋща́етсѧ; бре́нїе и҆ са́мъ вма́лѣ; что̀ не помышлѧ́етъ пе́рсть, ꙗ҆́кѡ пра́хъ, смѣше́нїе, и҆ гно́ѧ и҆ тлѣ́нїѧ ѿложе́нїе; а҆́ще ᲂу҆́бѡ бре́нїе є҆смы̀ человѣ́цы, что̀ прилѣпи́хомсѧ землѝ; и҆ а҆́ще хрⷭ҇тꙋ̀ є҆смы̀ сро́дни, что̀ не притека́емъ къ немꙋ̀; и҆ всѝ ѿве́ргше привре́меннꙋю и҆ текꙋ́щꙋю жи́знь, жи́зни нетлѣ́ннѣй послѣ́дꙋюще, ꙗ҆́же є҆́сть хрⷭ҇то́съ, просвѣще́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Рꙋко́ю твое́ю созда́вый а҆да́ма, и҆ поста́вивый предѣ́лъ нетлѣ́нїѧ и҆ ме́ртвости сп҃се, и҆ жи́зни во бл҃года́ти, тлѣ́нїѧ же премѣни́вый, къ пе́рвой преложи́въ жи́зни, са́мъ рабы̑ твоѧ̑ влⷣко, ꙗ҆̀же прїѧ́лъ є҆сѝ ѿ на́съ, съ првⷣными ᲂу҆поко́й, и҆ въ ли́цѣ и҆збра́нныхъ: и҆ си́хъ и҆мена̀ написа́въ въ кни́зѣ живо́тнѣй, и҆ воскр҃си́въ во гла́сѣ а҆рха́гг҃ловѣ, и҆ трꙋбы̀ шꙋ́мѣ, сподо́би ѧ҆̀ нбⷭ҇нагѡ црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀.

Хрⷭ҇то́съ воскр҃се, разрѣши́въ ᲂу҆́зы а҆да́ма первозда́ннагѡ, и҆ а҆́довꙋ разрꙋши́въ крѣ́пость. дерза́йте всѝ ме́ртвїи: ᲂу҆мертви́сѧ сме́рть, плѣне́нъ бы́сть и҆ а҆́дъ съ не́ю, и҆ хрⷭ҇то́съ воцр҃и́сѧ, распны́йсѧ и҆ воскр҃сы́й: то́й на́мъ дарова̀ нетлѣ́нїе пло́ти, то́й воздвиза́етъ на́съ, и҆ да́рꙋетъ воскрⷭ҇нїе на́мъ, и҆ сла́вы ѻ҆́ныѧ съ весе́лїемъ всѧ̑ сподоблѧ́етъ, въ вѣ́рѣ непрекло́ннѣй вѣ́ровавшыѧ те́плѣ въ него̀.

Сла́ва, гла́съ в҃, ме́ртвенъ: Ꙗ҆́кѡ цвѣ́тъ ᲂу҆вѧда́етъ, и҆ ꙗ҆́кѡ сѣ́нь ми́мѡ грѧде́тъ, и҆ разрꙋша́етсѧ всѧ́кїй человѣ́къ. па́ки же гласѧ́щей трꙋбѣ̀, ме́ртвїи всѝ ꙗ҆́кѡ въ трꙋ́сѣ воста́нꙋтъ къ твоемꙋ̀ срѣ́тенїю хрⷭ҇тѐ бж҃е: тогда̀ влⷣко, ꙗ҆̀же преста́вилъ є҆сѝ ѿ на́съ, во ст҃ы́хъ твои́хъ ᲂу҆чинѝ селе́нїихъ дꙋ́хи, влⷣко, твои́хъ рабѡ́въ при́снѡ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Ра́дꙋйсѧ мр҃і́е бцⷣе, хра́ме неразори́мый, па́че же ст҃ы́й, ꙗ҆́коже вопїе́тъ прⷪ҇ро́къ, ст҃ы́й хра́мъ тво́й, ди́вный въ пра́вдꙋ.

На стїхо́внѣ подѡ́бны стїхѝ,
ѳеофа́на, ѻ҆смогла́сника по гла́сꙋ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃, дамаски́ново: Болѣ́знь а҆да́мꙋ бы́сть дре́ва вкꙋше́нїемъ дре́вле во є҆де́мѣ, є҆гда̀ ѕмі́й ꙗ҆́дъ и҆зблева̀: тѣ́мъ бо вни́де сме́рть всеро́днаѧ, снѣда́ющаѧ человѣ́ка. но прише́дъ влⷣка низложѝ ѕмі́ѧ, и҆ ᲂу҆покое́нїе на́мъ дарова̀, къ немꙋ̀ ᲂу҆̀бо возопїи́мъ: пощадѝ сп҃се, и҆ ꙗ҆̀же прїѧ́лъ є҆сѝ, со и҆збра́нными твои́ми ᲂу҆поко́й.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ то́йже: Ты̀ є҆сѝ бг҃ъ на́шъ всѧ̀ въ мꙋ́дрости содѣва́ѧй и҆ соверша́ѧй, прⷪ҇ро́ки посла́лъ є҆сѝ хрⷭ҇тѐ, прорещѝ твоѐ прише́ствїе, и҆ а҆по́столы, проповѣ́дати твоѧ̑ вели̑чїѧ. и҆ ѻ҆́вїи ᲂу҆́бѡ прореко́ша прише́ствїе твоѐ, ѻ҆́вїи же креще́нїемъ просвѣти́ша ꙗ҆зы́ки: мꙋ́чєницы же пострада́вше, прїѧ́ша ꙗ҆̀же возжела́хꙋ. и҆ мо́литъ тѧ̀ ли́къ ѻ҆бои́хъ, съ ро́ждшею тѧ̀: ᲂу҆поко́й бж҃е дꙋ́шы, ꙗ҆̀же прїѧ́лъ є҆сѝ, и҆ на́съ сподо́би црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀, крⷭ҇тъ претерпѣ́вый менѐ ра́ди ѡ҆сꙋжде́ннагѡ, и҆зба́вителю мо́й и҆ бж҃е.

Бл҃го є҆́сть и҆сповѣ́датисѧ: Трист҃о́е, тропа́рь: Глꙋбино́ю мꙋ́дрости: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Тебѐ и҆ стѣ́нꙋ: Присовокꙋплѧ́емъ же и҆ пе́рвый ча́съ. И҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и.
[edit]

И҆з̾ѡбрази́тєльнаѧ: и҆ ѿ канѡ́на трїѡ́ди, пѣ́снь г҃, и҆ ѕ҃.

Тропа́рь, гла́съ и҃:

Глꙋбино́ю мꙋ́дрости чл҃вѣколю́бнѡ всѧ̑ стро́ѧй, и҆ поле́зное всѣ̑мъ подава́ѧй, є҆ди́не содѣ́телю, ᲂу҆поко́й гдⷭ҇и, дꙋ́шы ра̑бъ твои́хъ: на тѧ́ бо ᲂу҆пова́нїе возложи́ша, творца̀ и҆ зижди́телѧ и҆ бг҃а на́шего.

Сла́ва, конда́къ, гла́съ и҃: Со ст҃ы́ми ᲂу҆поко́й, хрⷭ҇тѐ, дꙋ́шы ра̑бъ твои́хъ, и҆дѣ́же нѣ́сть болѣ́знь, ни печа́ль, ни воздыха́нїе, но жи́знь безконе́чнаѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ то́йже: Тебѐ и҆ стѣ́нꙋ, и҆ приста́нище и҆́мамы, и҆ мл҃твенницꙋ бл҃гопрїѧ́тнꙋ къ бг҃ꙋ, є҆го́же родила̀ є҆сѝ бцⷣе безневѣ́стнаѧ, вѣ́рныхъ сп҃се́нїе.

Прокі́менъ а҆пⷭ҇ла, гла́съ ѕ҃:

Дꙋ́шы и҆́хъ во бл҃ги́хъ водворѧ́тсѧ. Сті́хъ: Къ тебѣ̀ гдⷭ҇и, воздвиго́хъ дꙋ́шꙋ мою̀.

А҆пⷭ҇лъ къ корі́нѳѧнѡмъ, зача́ло рм҃ѕ: дрꙋгі́й за ᲂу҆поко́й, къ солꙋ́нѧнѡмъ, зача́ло с҃ѻ, А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃: Бл҃же́ни, ꙗ҆̀же и҆збра́лъ, и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ гдⷭ҇и. Сті́хъ: И҆ па́мѧть и҆́хъ въ ро́дъ и҆ ро́дъ. Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ лꙋкѝ, зача́ло р҃є: дрꙋго́е ᲂу҆со́пшымъ, ѿ і҆ѡа́нна, зача́ло ѕ҃і. Кїнѡні́къ: Бл҃же́ни, ꙗ҆̀же и҆збра́лъ, и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ гдⷭ҇и, и҆ па́мѧть и҆́хъ въ ро́дъ и҆ ро́дъ.

Вѣ́дати же подоба́етъ, ꙗ҆́кѡ сїѐ послѣ́дованїе быва́етъ непремѣ́ннѡ и҆ въ сꙋббѡ́тꙋ ст҃ы́ѧ пѧтьдесѧ́тницы.

This is a translation and has a separate copyright status from the original text. The license for the translation applies to this edition only.
Original:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.
Translation:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.